1.1 Hitta information

Det kan vara olika svårt att hitta bra information om olika saker. Storleken på arbetet bestämmer också hur mycket tid man ska lägga ner på att hitta informationen.

Om man ska hitta information om något vanligt eller välkänt så är det ofta jättelätt att hitta information. Det kan ibland vara så lätt att man faktiskt hittar för mycket information så det är svårt att välja ut och begränsa sig.

Om man däremot ska hitta information om något ovanligt så har man givetvis motsatt problem. Man har svårt att hitta det material man behöver.

När man ska söka information finns det många olika sätt att göra det på. Det kan vara bra att använda sig av olika sätt vid olika arbeten. Försök alltid att tänka ut vilket eller vilka sätt som vore bäst för just den här uppgiften. De vanligaste metoderna är:

Böcker

Förutom att använda sig av uppslagsböcker, vilket faktiskt ibland kan räcka, bör man kolla upp på vilken avdelning i biblioteket man troligast hittar böcker om ämnet.

– Det bästa sättet att snabbt hitta den information man behöver är att först läsa på bokryggarna och försöka gissa sig till i vilka böcker man kan hitta informationen.
– Gör sedan en snabbkoll i bokens register i slutet av boken, eller i innehållsförteckningen i början på boken. Man brukar se rätt snabbt om man har någon nytta av boken eller inte.
– Ibland är det ett långt kapitel eller stycke man måste kolla igenom. Då är det bäst att ”skumläsa” texten. Det gör man genom att t ex bara läsa rubriker, kursiva ord och annat som blicken fastnar på.

Intervju

Ibland vill man få en personlig prägel på ett arbete, och ibland vill man få reda på någonting som helt enkelt inte står någonstans. Då är intervjun ett bra sätt att få den information man behöver.

– Förbered dig väl och skriv ner frågor innan. Tänk ut väldigt noga vad du vill veta. Det är ofta svårt eller obekvämt att försöka intervjua någon två gånger bara för att man glömde ställa en viktig fråga.
– Tänk också ut vad du kan komma att få för svar. Dels kan du även försöka förbereda följdfrågor, men viktigare är du undviker att ställa frågor som kanske får ett kort och ointressant svar. Försök alltså att undvika att ställa frågor som riskerar att få svar som ja, bra, håller med osv. Använd istället ord som beskriv, förklara osv i dina frågor.

Enkät

Ibland vill man göra en undersökning för att hitta information om det man skriver om. Fördelen med att göra en enkät är att man inte bara skrivit av fakta, utan det är faktiskt helt ny kunskap man presenterar.

– Förbered dig väl och tänk igenom vilka frågor du ska ha med. När man gör en enkät är det lika viktigt att man tänker igenom svarsalternativen man ger också. Det är viktigt att du är tydlig så man vet vilket alternativ man ska fylla i.
– Tänk efter vilka du ska dela ut enkäten till. Är det en speciell målgrupp du ska undersöka, eller är det vem som helst. Undvik att välja ut vilka du vill dela ut den till, t ex att bara dela ut den till folk du känner. Resultatet blir inte helt bra då. Bestäm dig i stället innan när och hur du ska dela ut dem.

Internet

Både fördelen och nackdelen med Internet är att nästan all kunskap man kan önska finns tillgänglig. Svårigheten blir därför hur man hittar just den kunskapen man vill ha. Därför är det extra viktigt att vara duktig på att söka efter information. Det vanligaste sättet är att man använder en sökmotor. Det finns många olika sökmotorer, och de fungerar på lite olika sätt. De vanligaste är:

Indexerande söktjänster – Sökmotorn letar upp alla sidor som innehåller ett eller flera ord som man fyllt i att den ska leta efter. Det positiva med detta är att man verkligen hittar alla sidor på Internet som innehåller dessa orden. Sökningen går även snabbt. Det negativa är att man helt enkelt får för många träffar. Det kan även ta lång tid innan nya sidor registreras. Några exempel på indexerande sökmotorer är www.bing.com och www.google.com.

Ämnesindelade söktjänster – Människor jobbar med att leta igenom och välja ut bra sidor inom olika områden. Det positiva med detta är att man verkligen får bra och innehållsrika sidor som man kan lita på. Det negativa med detta är att man missar en mängd sidor på Internet som inte har valts ut, men som ändå kan ha den informationen som du vill åt. Några exempel på ämnesindelade söktjänster är www.infoo.se och www.hitta.se

Metasöktjänster –När man gör en metasökning visas de bästa resultaten eller träffarna från flera olika söktjänsterna. Det är en slags kombination mellan de olika sätten att söka. Några exempel på metasöktjänster är www.metaeureka.com och www.metacrawler.com

Det är också viktigt vilka ord du använder när du söker. Använd bara de ord som måste finnas med på sidan du vill hitta. Söker du efter orden fakta om choklad så hittas alla sidor på Internet som innehåller ordet fakta, och all sidor som innehåller ordet om, och alla sidor som innehåller ordet choklad. Sök därför bara på de orden som måste finnas med, i det fallet orden fakta och choklad. Kompletterar du dessutom med diverse synonymer eller andra ord som du kan förvänta dig finns med på sidan du vill leta efter kan en bra sökning t ex ha orden fakta information innehållsförteckning nötter allergi choklad. Givetvis behöver man inte använda fler än ett enda ord. Det beror helt och hållet på hur svårt man har att hitta informationen man letar efter.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet