2.3 Demokratins historia

Ordet demokrati kommer alltså från grekiskan, och det var i Grekland man först hade demokrati. Alla vuxna män var med på stora möten och röstade om olika lagar och beslut. Kvinnor, invandrare och slavar fick däremot inte vara med. Så detta är inte riktigt vad vi idag menar när vi talar om demokrati, men det var i alla fall en början till det. Detta var för ca 2500 år sedan.

Som du säkert vet så har någon kung eller kejsare styrt de flesta länder under historien. Efter Grekland så tog det ända fram till 1600-1700-talet innan demokratins idéer började komma allt mer. Kristendomens tankar om att alla var lika värda och vetenskapens upptäckter och uppfinningar påminde människorna att de inte var sämre än de rika och mäktiga. Därför började de kräva mer delning av makt och pengar.

1789 blev det revolution i Frankrike. Folket ville ha frihet att säga vad de vill, jämlikhet i att alla ska behandlas lika och broderskap, vilket innebär att alla måste ta hand om varandra. Kungen störtades och folket tog makten. Detta spred sig till många länder. De enväldiga härskarna tvingades ge folket mer makt.

1809 skrevs en ny grundlag i Sverige som innebar att makten skulle delades mellan riksdagen och kungen Karl XIV (den fjortonde) Johan. På den tiden hade vi ståndsriksdag. I riksdagen satt en fjärdedel var av bönder, adel, borgare och präster. Detta gjorde givetvis att de redan rika och mäktiga hade extremt stor makt. De fattiga bönderna var ju bara en fjärdedel i riksdagen och hade därför knappt ingen makt alls. Dessutom fick bara rika män rösta till riksdagen.

1866 avskaffades ståndsriksdagen och vi fick tvåkammarriksdag. Det innebar att en grupp valdes av folket och en grupp valdes av politiker. Dessa två grupper hade lika stor makt.1909 skrevs en ny lag som gjorde att alla vuxna män fick rösta. 1917 skrevs en lag som i princip tog bort nästan all kungens makt. 1921 fick även kvinnorna rösträtt. 1970 fick vi enkammarriksdag som alla väljs av folket. 1974 kom en ny grundlag som helt och hållet avskaffar kungens politiska makt i Sverige. Demokratin i Sverige är alltså inte så hemskt gammal. Många menar att 1921 var året vi fick demokrati till Sverige, men som du kan se så har det varit en process med många olika beslut som sakta men säkert lett till den demokrati vi har idag.

I början av 1900-talet var det ganska många länder som åter igen fick diktaturer. Fascismen (t ex Italien), nazismen (t ex Tyskland) och kommunismen (t ex Sovjetunionen) växte sig stark i Europa. Miljoner människor dödades av dessa diktatorer och länder för att de skulle behålla och få mer makt. Dessa länder startade även krig med andra länder för att få mer makt. I och med att dessa länder förlorade andra världskriget så förlorade de givetvis både makt och ekonomisk styrka. Fler och fler länder blir demokratier igen och demokratin sprider sig i alla världsdelar. 1989 och 1990 var en period där många länder blev demokratier. Ett intressant faktum i sammanhanget är att två demokratier aldrig har krigat mot varandra.

Idag är drygt hälften av alla länder i världen demokratier.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet