2.4 Grundlagarna

En grundlag är den allra viktigaste lagen i ett land. Ett annat vanligt namn för grundlag är konstitution. I Sverige finns det fyra grundlagar. De är:

1. Regeringsformen – Regler om hur Sverige ska styras. I stora drag handlar denna lag mycket om vem som bestämmer och hur saker bestäms. Här står också om hur valen ska gå till och medborgarnas rättigheter.

2. Tryckfrihetsförordningen – Regler för vad som får stå i böcker, tidningar mm.

3. Yttrandefrihetsgrundlagen – Regler för vad som får sägas i tv, radio mm.

4. Successionsordningen – Regler om vem som ska ärva kungamakten. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen finns till för att både kritik och många olika åsikter och ska tillåtas att höras. Människor har rätt till kunskap och åsikter.

Hur ändrar man en grundlag?

En grundlag är alltså en väldigt speciell och viktig lag i ett land. Dessa får man inte ändra hur som helst. De är skyddade på ett speciellt sätt. I Sverige är det i vanliga fall riksdagen som bestämmer hur lagarna ska se ut. Om en majoritet av människorna i riksdagen tycker att en lag ska ändras så blir det så. Men det är annorlunda med en grundlag.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet