2.5 Riksdagen

Sverige har en representativ demokrati vilket innebär att folket väljer representanter som ska fatta besluten åt dem. Dessa människor tillsammans kallas för ett parlament. Parlamentet har olika namn i olika länder. Det heter t ex Stortinget i Norge, Representanthuset i USA, men i Sverige heter parlamentet Riksdagen. Där sitter 349 personer.

Riksdagens uppgifter:

Stiftalagar – Det är alltså riksdagen som bestämmer lagarna i Sverige. Någon person ger ett förslag till en lag och om en majoritet i riksdagen tycker så, så blir det så. I princip alla propositioner röstas igenom, medan många motioner aldrig går igenom och blir lagar. Det beror ju givetvis på att de som sitter i regeringen vann valet och därför även har flest platser i riksdagen.

Bestämma över statens pengar – Eftersom riksdagen är de som bestämmer i Sverige så bestämmer de även över Sveriges budget. Budgetpropositionen, dvs förslaget om statens budget från regeringen, brukar vara det viktigaste och mest omtalade beslutet som fattas i riksdagen.

Kontrollera regeringen – Eftersom riksdagen är de som bestämmer i Sverige bestämmer de även över regeringen. Det är riksdagen som efter ett val röstar fram en statsminister som bildar regering. Om någon eller alla i regeringen t ex inte skött sitt jobb bra eller gjort något olagligt så kan riksdagen avsätta en eller alla i riksdagen. Detta är inte vanligt och ofta krävs ganska allvarliga felsteg. Att riksdagen på detta sätt kontrollerar att regeringen sköter sig kallas för parlamentarism.

Utskotten

Eftersom det är svårt för en person som sitter i riksdagen att vara insatt i alla de frågor som denne är med och beslutar om så har varje person i riksdagen ett specialområde. Personerna i riksdagen är nämligen uppdelade i olika grupper som kallas för utskott. Det finns 15 utskott. Några exempel är försvarsutskottet, jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet. När ett förslag kommer till riksdagen hamnar det alltid i ett utskott där de sätter sig in i ärendet. Ofta frågar de även experter. När utskottet har diskuterat och vet det de behöver veta så ger de ett förslag till resten av riksdagen hur de tycker att de ska rösta.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet