2.6 Regeringen

Statsministern har ansvar att utse en regering. Statsministern är också chef över regeringen. Regeringen består av flera ministrar. Varje minister är chef för ett särskilt område. Det finns t ex finansminister, utrikesminister, utbildningsminister och näringsminister.

Regeringens uppgifter

Ger lagförslag – Regeringen ger förslag till riksdagen om nya lagar. Dessa är givetvis väl genomarbetade av diverse experter innan. Nästan alltid så röstas dessa förslag igenom i riksdagen eftersom regeringen stöds av en majoritet i riksdagen.

Ser till att riksdagsbesluten genomförs – Alla saker som bestäms i Sverige ska ju också göras. Regeringens ansvar är att se till att detta görs. Detta kan de givetvis inte göra ensamma utan till sin hjälp har de en massa personer i olika myndigheter, t ex polisen, skolverket osv. Man brukar kalla alla de personer och myndigheter som hjälper regeringen att se till att riksdagsbesluten genomförs för förvaltningen.

Ansvarar för utrikespolitiken – Regeringen bestämmer över Sveriges utrikespolitik. Ofta görs detta i samarbete med övriga partier. Sedan 1994 finns även olika ministrar med i EU:s ministerråd. I ministerrådet bestäms många frågor som till och med går före Sveriges riksdag.

Regeringen har även några andra uppgifter. Dessa är att leda försvarsmakten, att ”ge nåd” och förkorta fängelsestraff, att ge instruktioner om hur lagarna ska tolkas. De har även ansvar för ordning och säkerhet, högre utbildning och forskning, större vägar, bidrag, samt rättsväsende.

Olika typer av regering

Majoritetsregering – Om ett parti har mer än hälften av alla röster. Då har regeringen total makt över vilka beslut som ska fattas.

Minoritetsregering – Om ett parti har mindre än hälften av alla röster. Då måste regeringen ta hjälp av andra partier för att få igenom sin vilja. Ofta måste man då förändra förslagen lite eller gå med på andra saker som de partierna vill.

Koalitionsregering – Flera partier samarbetar så mycket att de tillsammans även bildar regering tillsammans.

Samlingsregering – I princip alla partier samarbetar tillsammans och bildar regering. Detta är inte alls vanligt och förekommer nästan bara om ett land har ett svårt krisläge.

Expeditionsregering – En regering som egentligen har avgått, men som ändå sitter kvar i väntan på att en ny kan ta över. Det kan ju ta ett tag att fixa ett nytt val.

Förvaltningen

Förvaltningen är de personer och myndigheter som hjälper regeringen att genomföra allt som beslutas i riksdagen. Det finns ca 250 000 personer som jobbar inom förvaltningen i Sverige. Förvaltningen finns på tre olika nivåer:

Central nivå – Har hela Sverige som arbetsfält. Exempel här kan vara Naturvårdsverket, Vägverket och Skolverket.

Regional nivå – Jobbar med större regioner. Exempel på detta är länsstyrelsen och landstinget. Länsstyrelsen har hand om frågor som handlar om t ex bostäder, miljö, jakt och trafik. Landstinget ansvarar för sjuk- och hälsovården.

Lokal nivå – Jobbar med lokala frågor. Det är landets olika kommuner som sköter detta. Kommunerna ansvarar för att t ex omsorgen och skolan fungerar som det är tänkt. Kommunerna bestämmer också hur mycket skatt du ska betala.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet