2.7 Folket väljer

Sverige har alltså representativ demokrati, vilket innebär att folket väljer ut representanter som bestämmer åt dem. För att utse dessa representanter har vi val. Valen är precis som demokratin förutsätter hemliga, regelbundna och allmänna.

I Sverige är det val tredje söndagen i september vart fjärde år. Man gör tre val när man röstar. Man röstar till riksdagen, till landstingsfullmäktige och till kommunfullmäktige. Det största och det mest kända valet är till riksdagen. Fast både landstinget och kommunerna påverkar ditt liv mycket. Därför är dessa val minst lika viktiga egentligen.

Det parti som får flest röster får också flest representanter. Detta kallas att man har ett proportionellt valsystem. Om t ex tio procent av svenska folket röstar på ett parti så får det partiet tio procent av alla representanter. För att inte detta ska bli så extremt plottrigt så har man en gräns eller en spärr på fyra procent för att över huvud taget komma in i riksdagen. Ett parti som har mindre än fyra procent av folkets röster får alltså ingen representant i Sverige. Detta gör också att man får bort många oseriösa partier och åsikter.

Hur stor makt folket egentligen har kan diskuteras. Vissa menar att folkets makt är total eftersom vi helt och hållet bestämmer och väljer våra företrädare. Vissa menar att folket visserligen väljer, men är sedan helt bortkopplade från den politiska arenan. Sanningen är troligen någon slags blandning. Visserligen är det inte vi som faktiskt fattar besluten, men ofta är det sånt som folk i allmänhet snackar om som politikerna också snackar om. Politiker försöker ju hela tiden att säga och göra sådant som vi ska tycka om. De vill ju få så många som möjligt att rösta på dem. Så folket är nog i alla fall med och påverkar politiken mer än att bara gå och rösta emellanåt.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet