2.8 Ideologierna

Ideologi betyder ungefär hur man vill ha samhället. En slags grundläggande tanke om hur man vill att saker och ting ska vara. Dessa växte fram under 1700- och 1800-talet när demokratin började komma. De tre stora klassiska ideologierna är:

Liberalismen handlar om frihet. Staten ska inte bestämma så mycket över människan. Staten ska inte heller bestämma över människors företag. Alla företag och människor ska få ta ansvar för sina egna handlingar. Därför hade man också krav att ha yttrandefrihet, tryckfrihet och allmän och lika rösträtt. Alla ska ha samma grundläggande rättigheter, t ex att bilda sin egen åsikt, men även att gå i skolan. Människor ska också kunna få röra sig fritt över gränser och resa, bo och jobba där man vill.

Konservatismen handlar om att bevara. Man ska vara försiktig med att förändra samhället. Förr så användes konservatismen för att de redan rika och de redan mäktiga t ex adel, präster och kungen skulle behålla sin makt. Det finns fortfarande vissa sådana drag, men idag är konservatismen mycket likt liberalismen.

Socialismen handlar om rättvisa. De som arbetade förr i tiden gjorde det under jättedåliga förhållanden. De hade långa arbetsdagar, låga löner, farliga arbetsplatser mm. De rika fabriksägarna blev rika, men de som arbetade blev bara fattigare. Socialismen menar att arbetarna, dvs den större delen av befolkningen tillsammans ska äga både makten och pengarna som tjänas i landet. Allt ska delas lika och det ska bli så rättvist som möjligt.

Under 1900-talet har tre andra ideologier också vuxit sig starka. De är:

Feminismen handlar om att kvinnor ska bli jämställda männen. Det finns två olika åsikter inom feminismen. Den ena är att män och kvinnor är olika och har olika egenskaper. Man ska därför inte behandla kvinnor och män exakt lika. Däremot ska dessa olikheter vara lika mycket värda. Den andra är att män och kvinnor är exakt lika. Alla, oavsett kön, ska behandlas lika och ha samma möjligheter.

Fascismen handlar, som du tidigare läst, om att människor inte är lika värda. Fascism hyllar krig och våld, därför att det naturligt rensar bort svaga människor från samhället. En fascist är någon som har makt och utövar våld över andra.

Ekologismen handlar om att vara rädd om miljön. Industrin och människan förstör sakta men säkert naturen. Detta måste stoppas innan det blir för sent. Miljön måste vara viktigare än ekonomisk tillväxt.

Varför har de olika färger?

Varför de har olika färger och var de kommer ifrån kan man undra. Det finns olika teorier om det. Däremot finns det ofta med någon färg i ett parti, t ex en röd ros (Socialdemokraterna) eller ett blått M (Moderaterna). Färgen du ser hos olika partier gör att du snabbt kan veta lite om vad de har för ideologi, dvs du kan veta lite om vad de tycker.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet