2.9 Svenska partier

I Sverige har vi just nu åtta stycken större partier. Det finns hundratals mindre partier som inte får speciellt många röster eftersom alla i Sverige får bilda ett parti. De åtta stora partierna är: Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna – Sd

År 1988 bildades Sverigedemokraterna. Partiet är mest likt konservatismen. Partiet har dock haft så starka åsikter, framför allt vad gäller nationalism, att de andra partierna länge haft svårt att samarbeta med dem. Sverigedemokraterna vill framför allt komma tillrätta med invandringspolitiken.

Sverigedemokraterna vill:
– Minska invandringen
– Öka återvandringen
– Minska biståndet
– Fler poliser och skärpta straff
– Sänka skatten på drivmedel

Moderaterna – M

År 1904 bildades Moderaterna, även om det då hette någonting annat. Partiet är mest likt konservatismen och liberalismen. Moderaterna vill så långt det är möjligt att människa ska få styra sitt eget liv. De vill inte att så mycket ska styras och ägas av staten.

Moderaterna vill:
– Sänka skatterna. Ingen som jobbar ska behöva bidrag
– Öka valfriheten på skolor och vård
– Satsa mer på militär och polis
– Satsa på företagen och ge dom bättre villkor
– Bygga ut kärnkraften

Kristdemokraterna – Kd

År 1964 bildades Kristdemokraterna, även om det då hette någonting annat. Partiet är mest likt konservatismen. Kristdemokraterna består inte bara av kristna som man kanske kan tro, men bygger i grunden på kristna värderingar. Människan är unik och värdefull. Kristdemokraterna vill gärna hjälpa och underlätta för familjen att fungera.

Kristdemokraterna vill:
– Ge föräldrar möjlighet välja barnomsorg
– Förstatliga vården
– Ge mer bistånd och hjälpa människor på plats.
– Fler poliser och hårdare straff
– Satsa på att hela Sverige ska ha vård, polis, råd med bensin mm.

Liberalerna – L

År 1900 bildades Liberalerna, även om det då hette någonting annat. Partiet är mest likt liberalismen. Liberalerna vill även de att människor ska få ha stor valfrihet och forma sitt liv som de själva vill.

Liberalerna vill:
– Att man ska kunna välja t ex skola och läkare själv
– Stoppa all diskriminering och kränkning i samhället
– Satsa på företagen och ge dom bättre villkor.
– Öka det internationella samarbetet med andra länder.
– Satsa mer resurser på skolan

Centerpartiet – C

År 1913 bildades Centerpartiet, även om det då hette någonting annat. Partiet är mest likt liberalismen och ekologismen. Centerpartiet talar ofta om miljö och att glesbygden ska ha samma möjligheter som storstaden.

Centerpartiet vill:
– Satsa på företagen och ge dom bättre villkor.
– Stoppa klimatförändringarna
– Satsa på hela Sverige, inte bara storstäderna. Sprid ut makten och jobben.
– Att man ska kunna välja t ex skola och läkare själv
– Ha större jämställdhet. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter

Miljöpartiet – Mp

År 1981 bildades Miljöpartiet. Partiet är mest likt ekologismen. Miljöpartiet talar mest om miljöfrågor och att makten ska vara nära folket. Människan ska leva i harmoni med naturen och inte bryta det naturliga kretsloppet.

Miljöpartiet vill:
– Att miljöfarliga produkter och tjänster ska ha hög skatt.
– Att miljövänliga produkter och tjänster ska få stöd och bidrag.
– Ha ett mer jämställt och inkluderande samhälle
– Skydda demokratin och våra fri- och rättigheter
– Satsa på tågtrafik och förnybara bränslen

Socialdemokraterna – S

År 1889 bildades Socialdemokraterna. Partiet är mest likt socialismen. Socialdemokraterna talar mest om arbete och rättvisa. Målet är att skapa jämlikhet och utan klasskillnader. Människor ska jobba tillsammans som en gemenskap i samhället.

Socialdemokraterna vill:
– Ha ett stort välfärdssamhälle som betalas av skatter.
– Att inkomstklyftorna ska minska.
– Att anställda ska ha inflytande över arbete och arbetsmiljö.
– Stoppa vinstjakten i välfärden
– Bekämpa brottslighet och fler poliser

Vänsterpartiet – V

År 1917 bildades Vänsterpartiet, även om det då hette någonting annat. De bröt sig ut ur Socialdemokraterna. Det var då ett kommunistiskt parti som krävde revolution. Vänsterpartiet är mest likt socialismen. De talar mycket om jämställdhet och rättvisa.

Vänsterpartiet vill:
– Stoppa privatiseringen av företag, skolor och vård.
– Förkorta arbetstiden.
– Satsa på klimatet och klimatomställningar
– Att inkomstklyftorna ska minska
– Att anställda ska ha inflytande över arbete och arbetsmiljö

Populistiska partier

Eftersom folket väljer parti gäller det för alla partier att försöka få så många röster som möjligt. De flesta partier har sina egna åsikter och sen får folk gilla det eller inte. Vissa mindre partier är populistiska. Det innebär att de tar en eller några få frågor och gör en stor affär av. Exempel på detta kan vara: ut ur EU, stoppa invandringen, sänk spritskatten osv. Detta gör att de kan få många röster. Detta är dumt av två anledningar. Dels så är politik så otroligt mycket mer än en enda fråga, och om ett sådant parti kom till makten så skulle det bli oordning eftersom detta parti kanske inte vet ett dugg i övrigt om hur man sköter ett land. Den andra anledningen är att politik aldrig får bli marknadsföring där det går att vinna röster och styra ett land bara för att man kommer på något som man tror lockar folk.

Block

Eftersom det är sällsynt att ett enda parti får över 50% av alla röster måste de samarbeta för att tillsammans få mer än 50% av rösterna och alltså bli en majoritet. Det är alltså oftast flera partier tillsammans som kommer att bestämma i Sverige. Oftast bildas därför två eller möjligen flera ”lag” som ibland kallas för block.

Traditionellt har det funnits två block i Sverige. Ett man kallar för vänsterblock eller socialistiskt block och ett man kallar för högerblock eller borgerligt block. På samma sätt kan man också kalla partier för t ex vänsterparti eller högerparti.

Idag talar man också ofta om en annan skala där man kan placera ut de olika partierna som heter GAL-TAN, där GAL står för grön, alternativ och libertär, och TAN står för traditionalistisk, auktoritär och nationalistisk.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet