3.1 Lagarna

I en demokrati är det viktigt att de som är i minoritet ändå accepterar det som majoriteten bestämmer. I Sverige bestämmer Riksdagen vilka lagar vi ska ha. Lagarna ändras hela tiden beroende på att folket och samhället förändras. De viktigaste lagarna i landet är grundlagarna. I Sveriges lag står det om vår rättssäkerhet. Det innebär bland annat att:

– Alla är lika inför lagen. Alla ska dömas lika oavsett vem man är.
– Alla har rätt till en rättegång. Man ska alltså inte kunna dömas till någonting utan bevis.
– Alla har rätt till en advokat som kan hjälpa dig.
– Alla ska behandlas som en oskyldig tills man har blivit dömd skyldig i en domstol.

De flesta svenska lagarna finns i boken Sveriges Rikes Lag. Ska man hitta exakt alla lagar så finns de i Svensk Författningssamling. Lagboken är uppdelad i tre delar:

Grundlagarna – regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Balkarna – Olika avdelningar eller kapitel i lagboken. Det finns t ex miljöbalken, äktenskapsbalken och brottsbalken. Ofta kan man höra på balkens namn vad lagarna handlar om i den avdelningen.

Bihang – I bihanget finns de övriga lagar som inte riktigt passar in i någon balk.

Andra rättskällor

En rättskälla är skrivna eller oskrivna regler. Den viktigaste rättskällan är givetvis lagen. Förutom lagen så tittar advokater och domstolar även på andra rättskällor.

Rättspraxis – Handlar om hur domstolarna har dömt tidigare i liknande fall. Högsta Domstolen är den viktigaste domstolen i Sverige. En rättspraxis från Högsta Domstolen är därför extra viktigt. Den har då ett särskilt namn som är prejudikat.

Förarbetet – När lagen kommer till skrivs det en massa om hur man har tänkt och anledningen till lagen osv. Alla dessa tankar finns sedan inte med i lagen när den skrivs, men om någonting känns oklart så kan man alltid gå tillbaka och läsa om lagens förarbete.

Sedvänja – I samhället finns det också många oskrivna regler om hur man bör leva. Även om det finns väldigt många lagar så händer det att människor blir osams om någonting som det inte finns någon lag om. Då får domstolen avgöra hur människor i allmänhet brukar göra, dvs har för sedvänjor.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet