3.2 Polisen

Det finns 21 olika polismyndigheter i de olika länen. Dessutom finns även Nationellt Forensiskt Centrum. Allt detta leds av Polismyndigheten. Allt detta kallar man med ett gemensamt namn för Polisen. Det är ca 35 000 anställda, varav ca 22 000 är poliser.

Eftersom regeringen ska se till att alla lagar genomförs är det också egentligen regeringen som är högste chefen för polisen.

Polisens viktigaste uppgifter är:

– Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten
– Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när den störs
– Bedriva spaning och utredning
– Skydda, hjälpa och ge upplysning till människor
– Övervaka trafiken

Förutom den vanliga polisen finns även säkerhetspolisen (Säpo). Säpos uppgift är att avslöja spionage och andra hot mot rikets säkerhet.

Brottsligheten blir tyvärr allt grövre och större i samhället. Ligorna växer och blir större, både inom Sverige, men även internationella ligor härjar numera. Eftersom världen är öppnare och både människor och varor tar sig lättare över gränser så har möjligheterna för internationella ligor ökat. Därför samarbetar polisen med polisen i Europa (Europol) och i världen (Interpol).

I Sverige finns det tre polisutbildningar. De är i Flemingsberg, Malmö, Borås, Växjö och i Umeå.

Polisens arbete

När polisen får en anmälan om ett brott så undersöker de saken. De kan prata med vittnen, göra tekniska undersökningar osv. Detta kallas för en förundersökning. Många gånger avskrivs anmälan. Det kan t ex bero på att det inte finns några bevis, eller att det som gjorts inte varit olagligt. När förundersökningen är klar så lämnas den till en åklagare som sedan bestämmer om det är tillräckliga bevis för att åtala den misstänkte.

Om någon är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse får polisen gripa den personen. Då kan polisen t ex förhöra den misstänkte. En person får aldrig vara gripen i mer än tolv timmar. Efter det så måste personen antingen släppas fri igen eller anhållas. Det är åklagaren som beslutar om någon ska frias eller anhållas. Det beror givetvis på mängden bevis som polisen har lyckats hitta. Då har polisen ytterligare lite tid på sig att hitta bevis eller helt enkelt bara hålla personen inspärrad innan åklagaren beslutar om personen ska frias eller åtalas. Om den misstänkta personen bedöms som farlig kan åklagaren också besluta att personen ska häktas. Det innebär att personen sitter inlåst ända fram till rättegången.

Polisens uppgift är alltså mycket att utreda. Det är alltså advokater och åklagare som bestämmer vilka som är skyldiga eller inte. Det enda undantaget är om en polis tar någon på bar gärning för ett enklare brott. Då kan polisen direkt ge personen i fråga böter.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet