3.6 Kriminalitet

I Sverige anmäls det runt en och en halv miljon brott varje år. Av dessa är det ca hälften som utreds och totalt är det runt 200 000 brott som klaras upp. Att brottet klaras upp innebär att man hittat en person som är skäligen misstänkt. En del anmälda gärningar läggs också ner för att de inte bedöms vara något brottsligt.

I själva verket sker det långt mycket mer brott än så i Sverige. Hur mycket mer är helt omöjligt att säga. Det är mycket som inte anmäls för man är rädd för konsekvenserna, men för det mesta anmäls inte brotten för att ingen vet om att de görs. Det kan vara att man laddar ner musik, tar hem ett block från jobbet eller kör för fort. Det finns jättemycket statistik om brottslighet – när, hur, var och av vem, men egentligen så kan den statistiken vara precis hur missvisande som helst eftersom det bara är statistik på en liten del av alla brott som egentligen sker.

Med det i tanke kan man ändå presentera vad statistiken trots allt säger.

– Män står för 85% av alla brott (är ca 50 % av befolkningen)
– Unga människor i åldern 15-19 år står för 25% av alla brott (är ca 7% av befolkningen)
– Invandrare står för 16% av alla brott (är ca 10% av befolkningen)

De vanligaste brotten som anmäls är stöld, skadegörelse och misshandel. Alla stölder, om man räknar allt ifrån chokladkakor till bilar, står för ca hälften av alla brott i Sverige.

Statistiken visar också klart att brottsligheten ökar. Det kan givetvis bero på att det begås fler brott, men också att polisen och tullen blir effektivare eller att fler och fler vågar anmäla brott. De flesta menar ändå att brottsligheten faktiskt ökar i Sverige.

Varför blir man kriminell?

Biologiska anledningar – Vissa egenskaper och sjukdomar föds man med. Vissa är friskare, intelligentare, längre, rastlösare än andra. Givetvis föds ingen till brottsling, men kanske kan vissa medfödda egenskaper eller sjukdomar öka riskerna lite

Psykologiska anledningar – När människor råkar ut för dödsfall, sjukdomar, skilsmässor, krig, ekonomiska kriser, olycklig kärlek och så vidare leder detta till en inre obalans. Denna obalans blir olika stor för olika människor. Många mår jättedåligt och, särskilt när det kombineras med droger eller mediciner, kan kriminalitet vara en tillfällig lösning på problemen.

Sociala anledningar – Vissa människor föds i en rik, trygg och kärleksfull familj. Alla har inte den förmånen. Att födas in i en splittrad och orolig familj, som kanske bor i ett område med många i likadan situation skapar kanske avundsjuka, utanförskap och en mall att passa in i. Egentligen har en välbärgad familj samma tryck på sig även om det då är en helt annan mall. Föräldrarna har i många fall ett jättestort ansvar att uppfostra sina barn, ett ansvar som faktiskt inte alla orkar ta. I vissa fall är det nästan tvärtom att barnen måste ta hand om sina föräldrar av olika anledningar.

Anledningar i samhället – På ett sätt kan man nästan säga att samhället självt skapar brottslingar. När klyftorna mellan rika och fattiga ökar, ökar också kriminaliteten. När samhället blir mer och mer orättvist tar fler och fler till metoder för att jämna ut förhållandena lite. Andra anledningar i samhället är alkoholkulturen och drogkulturen. Det förväntas och förutsätts nästan att alkohol ska finnas med för att ha en fin middag eller en riktig fest. Alkohol och droger är också inblandade i väldigt många av de brottsliga handlingar som sker och kostar samhället stora mängder pengar varje år. En tredje anledning som nämns ibland är massmedia. Filmer, spel, musik mm kan både visa, lära ut och uppmana till brottslighet av olika slag. Även om t ex våldet i en film inte är på riktigt så matas man ändå av dessa bilder och intryck. Och även om man inte börjar slåss bara för att man ser våld på tv, så kan man ändå få en bild av att samhället är våldsammare och farligare än vad det egentligen är. Man kanske blir lite räddare, och rädsla skapar ju också våld.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet