4.1 Makt

Makt betyder att ”kunna få sin vilja igenom”. Om man vill så kan man lätt se till att få igenom sin vilja. Man har helt enkelt verktygen att kunna göra det. Det finns olika former av makt:

Militär makt – I tider av krig och konflikter gäller givetvis regeln att starkast armé vinner. Med militär makt menas helt enkelt att man med våld och vapen vinner olika konflikter. Det är inte bara länder som har militär makt, utan även t ex gerillagrupper eller terrorister.

Ekonomisk makt – Alla konflikter leder ju inte till ett riktigt krig, utan löses på andra sätt. Genom att använda ekonomiska medel, t ex bojkotter och sanktioner, kan man påtvinga fram sin vilja mot fattigare. Det är inte bara länder som har ekonomisk makt, utan även t ex större företag.

Politisk makt – Innebär att man har makt över de beslut som fattas. Ibland är den politiska makten utsedd och vald av folket, men ibland är den tagen med våld. Vissa länder har större makt än andra rent politiskt, t ex de länder som sitter i säkerhetsrådet i FN. Politisk makt har även t ex partier, organisationer, företag.

Som du har läst så är det inte bara länder som det handlar om i det internationella spelet om makt. Man brukar nämna några olika aktörer som alla har stor makt:

– Stater, t ex Sverige
– Folkgrupper utan eget land, t ex kurder
– Militära allianser, t ex NATO
– Internationella organisationer mellan stater, t ex OPEC
– Internationella icke-statliga organisationer, Röda korset
– Multinationella företag, t ex Mc Donalds
– Massmedia, t ex SVT

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet