4.2 Konflikter

Det blir ofta konflikter mellan olika människor. Ibland blir det konflikter mellan länder. Ibland blir det till och med konflikt mellan länder bara för att två människor inte kan komma överens. Man brukar skilja på två sorters konflikter. Det är intressekonflikter och idébaserade konflikter. Intressekonflikter skapas av att man har intresse för samma sak. Det kan vara ett landområde, eller den politiska makten i ett land, eller ekonomiska intressen. Idébaserade konflikter beror mer på att man har olika etnisk tillhörighet (olika språk, kultur, folkgrupp mm), olika religioner eller olika ideologier (politisk uppfattning).

Ibland leder sådana konflikter tyvärr till krig. Det finns olika sorters krig. Det är:

Hegemoniska krig – krig om världsherraväldet, alltså världskrig
Totala krig – krig i ett helt land, eller mellan olika länder
Begränsade krig – krig på begränsade områden eller tillfällen
Inbördeskrig – krig mellan grupper inom ett land
Gerillakrig – krig där soldaterna blandar sig med civilbefolkningen
Terrorism – krig och våld mot civilbefolkningen

Massförstörelsevapen

Traditionellt har det alltid varit så att det land med mäktigast vapen har vunnit kriget. Krig har alltid drivit utvecklingen framåt av nya vapen och nya tekniker. Den moderna tekniken har numera kommit på så farliga vapen att hela världen hotas om de används. Man brukar kalla dessa vapen för massförstörelsevapen. Vissa länder har massförsörelsevapen. Rädslan är givetvis att fler och fler länder skaffar det, eller att olika terroristgrupper får tag på något av dem. Det finns olika sorters massförstörelsevapen. Det är:

Kärnvapen – En bomb som skapar en eldvåg och en elektromagnetisk puls. Den förstör allt i dess väg och skapar radioaktiv strålning och nukleär vinter. Kärnvapen har använts en gång. Det var under andra världskriget då de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki bombades. De länder som idag har kärnvapen är USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien, Pakistan, Indien, Nordkorea och Israel. Dessutom finns det vissa misstankar mot att några länder till har det.
Kemiska vapen – När man sprider ut giftiga kemikalier som dödar och skadar. Dessa vapen har använts i första världskriget, och av Irak både mot Iran och kurderna. Idag har 120 länder förbjudit dessa vapen.
Biologiska vapen – När man sprider ut mikroorganismer och bakterier som skapar sjukdom och död. Risken är att det förorsakar epidemier som inte går att stoppa. Det är förbjudet att använda biologiska vapen i över 100 länder.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet