4.3 Terrorism

Terrorism kommer av ordet ”terror” som betyder skräck. Terrorism är både ett nytt och ett gammalt sätt att kriga på. De flesta krig under historien har utkämpats mellan två eller fler länder. Men det har givetvis också hänt att grupper inom ett land har försökt att få igenom sin vilja genom att genomföra våldshandlingar. Man krigar alltså mot sin fiende inom det egna landet. Detta har nästan alltid varit förtryckta människor som har försökt att skada sina förtryckare, oftast kungar, kejsare, politiker mm. Ordet terrorism har även använts när befolkningen har förtryckts, skadats och dödats för att bevara sin egen maktposition.

Det finns tre olika sorters terrorism. De är:

Statsterrorism – Utförs av en stat mot dem som kritiserar staten. Exempel på detta kan vara diktaturstater.
Nationell terrorism – Riktar sig mot staten. Exempel på detta kan vara IRA på Nordirland eller ETA i Spanien.
Internationell terrorism – Grupper som anfaller mål utanför landets gränser. Exempel på detta kan vara al-Qaida.

På senare tid har terrorismen utvecklats och förändrats. Från att ha försökt skada sin fiende så anfaller man nu oskyldiga för att besegra sin fiende. Från att ha varit ett ”inbördeskrig” där alla uppgörelser skett inom det egna landet anfaller man nu mål var som helst i världen. I och med att världen är mer öppen nu kan man spränga ett lands ambassad, eller en fabrik nästan i vilket land som helst om man är emot det landet. Ofta finns inte terroristgrupperna ens i ett och samma land, utan är nätverk med medlemmar i olika länder överallt.

FN har i takt med att terrorismens förändring försökt att ge en definition på terrorism. De säger att det är en ”handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation”. Den nya definitionen handlar alltså om den nya skrämmande formen av terrorism.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet