4.4 Svenskt försvar

Sverige har inte varit i krig sedan 1814. Sverige har sedan dess haft en neutralpolitik. Det innebär att vi inte vill bli indragna i krig. Genom att inte vara med i någon försvarsallians när det är fred så riskerar vi inte heller att bli inblandade i krig. Den enda risken för Sverige att hamna i krig är om vi själva blir anfallna. Eftersom vi inte är med i någon försvarsallians så kan vi inte räkna med att få någon hjälp av andra länder. Sverige behöver därför ett starkt försvar. Det är enda förutsättningen att vara neutral, men ändå trygg. Svensk försvarspolitik har ändrats en del under senare år. De största förändringarna är:

EU – Sedan vi gick med i EU har vi också gått med i ett diskuterande och utvecklande av en gemensam försvars- och säkerhetspolitik inom EU. Detta innebär att Sverige mer och mer håller på att luckra upp sin traditionella neutralitetspolitik.
Förändrad hotbild – 1900-talet har varit det århundrade där flest har dödats i krig. Världen har verkligen varit uppdelad i olika läger där även små konflikter verkar beröra många länder. Efter att det kalla kriget slutade 1990 har inte hotbilden för större krig speciellt stor. Men sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina 2022 så har risken för krig både i fler länder i Europa och världen ökat.
Förändrat försvar – Från att ha haft ett stort försvar med många man, har tendenserna från 1950-talet hela tiden varit att minska försvaret. Men sedan mitten av 2010-talet har försvaret börjat öka igen.

Försvarsallianser

Efter andra världskriget bildades en försvarsallians som hette NATO. Det var en del länder i västeuropa och Nordamerika som 1949 gick ihop och bildade ett gemensamt försvar. Därmed mångdubblades styrkan hos ett lands försvar. Nackdelen var ju givetvis att om ett annat land hamnade i krig var man tvungen att hjälpa det landet och alltså själv gå in i kriget. Sverige har ansökt om att få gå med i NATO. 1955 bildades en annan försvarsallians som hette Warzawapakten. Den bestod av Sovjetunionen och en del länder i östeuropa. Fler och fler länder anslöt sig till dessa allianser. Under kalla kriget var det på grund av dessa allianser väldigt nära, inte bara ett krig mellan Sovjetunionen och USA, utan ett helt världskrig. Warzawapakten upplöstes 1991 efter kommunismens och Sovjetunionens fall.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet