5.1 Miljö

Miljöproblem i världen berör oss alla. Det sätt människor lever på i andra länder berör miljön och klimatet i vårt land. Därför måste man samarbeta för att få en bra miljö. De största miljöproblemen man brukar tala om är:

Utsläpp

När bilar och fabriker drivs av fossila bränslen frigörs kol och det släpps ut koldioxid i luften. Detta bidrar till att öka växthuseffekten. Det leder till att jorden värms upp. Man kan lätt tycka att det vore skönt med varmare väder, men om klimatet ändras så kan det även leda till ökade översvämningar, naturkatastrofer, orkaner mm. Dessutom smälter polarisarna så att havsnivån höjs. Många kuststäder riskerar då att hamna under vatten.

Förutom koldioxiden så innehåller även fossila bränslen svavel och kväve. Dessa ämnen försurar naturen. Idag är cirka var femte sjö försurad i Sverige. Inte bara sjöarna tar skada, utan även naturen. Träd blir döda eller skadade. Vissa växter gynnas av detta, t ex alger, men det leder givetvis också till att mycket annan växtlighet konkurreras ut. Slutligen blir dricksvattnet sämre.

Det finns många fler utsläpp som skadar miljön än bara fossila bränslen. Ett exempel på detta är gasen freon. Freon skadar vårt ozonlager. Utan ozonlager når solens skadliga ultravioletta strålning oss. 1987 förbjöds den i de flesta länder. Tyvärr så tar det väldigt lång tid innan gasen försvinner från atmosfären. Det innebär att vi än idag och i många år framöver kommer att få ett tunnare och tunnare ozonlager. Solen är på väg att bli någonting farligt.

Naturtillgångar

Jordens befolkning ökar hela tiden. Dessutom blir fler och fler människor rika. Det gör att fler och fler vill ha allt ifrån mat till bilar. Men naturtillgångarna är inte oändliga. Förr eller senare blir vi så många så att maten inte räcker. Mycket av de naturtillgångar vi idag använder kommer någon gång att ta slut. Redan idag vet vi ganska väl hur länge våra resurser räcker. T ex beräknar man att järnmalmen är slut om ca 250 år och att oljan är slut om ca 20 år beroende på hur mycket vi använder.

En av världens största naturtillgångar är regnskogen. Den skapar väldigt mycket syre till världen. Varje år huggs lite av regnskogen ner. Det är för att människor antingen behöver träden till att sälja eller elda med. Det kan också bero på att människor behöver mer yta att odla på. Om regnskogen huggs ner så kommer klimatet att förändras. Dessutom så kommer marken på grund av klimatet på lite sikt att bli obrukbar även att odla på.

Framtiden

Om man är pessimistisk kan man tro att världen kommer att förstöras och leda till svältkatastrofer, krig, epidemier, missväxter, utrotning av olika djur- och växtarter. Om man är positiv kan man tro att människan hela tiden kommer att utveckla nya metoder och tekniker som gör att vi i takt med ökade behov ändå kommer att ha våra resurser tillgodosedda.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet