5.3 Migration

Migration är ett annat ord för att flytta. Man kan flytta inom landet eller till andra länder. Eftersom kommunikationer och teknisk utveckling har kommit så långt så är det vanligare idag än någonsin att man flyttar och rör sig mellan områden och länder. Det finns tre stora sorters migration i världen:

Urbanisering – När människor från landsbygden flyttar in till städerna. 1850 bodde ca 3% av jordens befolkning i städer, men idag är det över hälften. I städerna finns det ofta arbeten och välstånd. Det finns också mer underhållning och utbildning. Att flytta till staden blir därför en chans för många att slippa fattigdomen och få ett bättre liv. Tyvärr räcker inte jobben till alla, och väldigt fattiga och kriminella områden skapas.

Flyttar till ett arbete – Många människor flyttar idag till ett arbete som ligger i en annan stad eller i ett annat land. Jobben kan ju finnas i en helt annan region än man själv bor. Idag kan man söka jobb i hela Sverige, till och med i EU eller i hela världen. Detta gör att det är lättare att hitta bra personal för företagen, och det är också lättare att få jobb för den som söker. När någon flyttar till ett jobb från ett annat land kallas detta för arbetskraftsinvandring. Det är något som Sverige kommer att behöva eftersom vi är för få arbetande i förhållande till antalet icke-arbetande, t ex pensionärer, barn, sjukskrivna mm.

Flyktingar – I världen sker det ofta olika katastrofer. Det kan vara svältkatastrofer, epidemier, förföljelse, krig mm. Det gör att människor måste försöka fly.1951 skrevs FN: s flyktingkonvention. Det är en regel som de flesta länder i världen har skrivit under. Den säger att man är skyldig att hjälpa en flykting. En flykting är enligt FN en person som riskerar ”förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning”. Det är helt enkelt människor som hotas till livet i sitt land. Många människor i världen lever just nu som flyktingar i något annat land. Enligt FN finns det över 100 miljoner flyktingar i världen. De allra flesta flyktingar söker hjälp i sitt grannland.

Migration i Sverige

Urbaniseringen är tydlig även i Sverige. År 1800 bodde ca 7 % i städer eller tätorter. År 1900 var det ca 31 % och år 2000 var det ca 84 %. Tendensen ändrades något på 1970-talet. Då avstannade urbaniseringen och har sedan dess inte ökat lika mycket. Fram till 1970-talet var det också vanligt att man flyttade in till närmaste storstad och fabrikerna som kunde finnas där. Numera sker även en avflyttning från dessa lite mindre småstäder in till Sveriges storstäder.

Under 1800-talet flyttade ca 1 miljon människor, eller var femte svensk, framför allt till USA. Det berodde på att vi hade flera års missväxt och var väldigt fattigt. Idag är läget annorlunda. Sverige räknas som ett av världens rikaste länder. I stället är det många andra länder som har det svårt idag. Idag har därför Sverige en invandring. Ganska grovt kan man säga att det invandrar ca 100 000 personer varje år till Sverige. Det utvandrar dessutom ca 50 000 personer från Sverige varje år till andra länder. Det kan vara ganska stora skillnader per år beroende på vad som händer i världen. De som invandrar till Sverige är antingen en flykting eller en person som flyttar till ett jobb.

Som flykting får man asyl i Sverige om man:

– Enligt FN bedöms som en flykting, dvs blir förföljd i sitt hemland.

– Har humanitära skäl, till exempel lider av en svår sjukdom eller för att undvika att splittra en familj.

– Är skyddsbehövande enligt den svenska lagen. Det kan vara att man behöver skydd från tortyr, krig, naturkatastrofer mm.

För att få stanna i Sverige krävs det att man kan visa att man är den man säger sig vara, att man verkligen har de problemen man säger sig ha osv. För att få stanna krävs också att man verkligen är en flykting, dvs flyr för sitt liv. Vi tar alltså inte emot människor som bara vill få det bättre, som kanske är fattiga eller sjuka och som vi i Sverige kan hjälpa att få det bättre. En invandrare i Sverige är alltså här antingen för att han/hon flyttade hit till ett jobb eller har flytt för sitt liv.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet