6.7 Skaffa arbete

Fram till mitten av 1800-talet var Sverige fortfarande ett bondesamhälle. Med industrialiseringen kom också jobben och behovet av att hitta regler och avtal för detta. Numera finns de flesta jobben i städer.

Hitta jobb

Cirka 30-40 procent av alla jobb anmäls till arbetsförmedlingen. Resten av jobben tillsätts genom t ex kontakter. För att hitta ett jobb måste du kolla efter lediga jobb. Det kan du göra på arbetsförmedlingen, men det finns även annonser i tidningar och på flera sidor på Internet. Det är också bra att prata med vänner, släkt mm om att du söker jobb. Du kan också besöka eller ringa olika företag och fråga dem om de har något jobb ledigt. Det viktiga är att du är aktiv hela tiden. Får man inget jobb snabbt är det vanligt att man blir uppgiven. Då är det tyvärr ännu mindre sannolikt att man ska hitta ett jobb.

Ansökan

Det finns många mallar du kan skaffa om hur man ska skriva en ansökan. Använd dessa. En ansökan kallas ibland för ett CV. En ansökan ska kortfattat innehålla:

– Namn, adress, ålder mm
– Varför vill du ha jobbet?
– Varför skulle just du vara lämplig för jobbet?
– Utbildning, arbetserfarenhet och andra erfarenheter t ex intresse, föreningar mm.

Arbetskontrakt

Det är inte alltid man kommer överens med sin arbetsgivare. Då måste man ha ett kontrakt där man en gång har skrivit vad som gäller. Se till att få ett kontrakt när du börjar ett jobb. Följande saker bör alltid stå med på ett kontrakt:

– Namn mm på både arbetsgivare och arbetstagare
– Arbetsuppgifter och arbetstider
– Lön, semester och eventuellt övriga löneförmåner
– När anställningen börjar (och slutar om det är en visstidsanställning)

Anställningsformer

Det finns två olika former av anställning. Det är tillsvidareanställning och visstidsanställning.

Tillsvidareanställning – En tillsvidareanställning gäller på obestämd tid, och kallas ofta för ett ”fast” jobb. Den kan avslutas först efter att du eller arbetsgivaren gett besked om det i förväg, med en viss bestämd uppsägningstid. Arbetsgivaren behöver, till skillnad från dig, ha ”saklig grund”, det vill säga starka skäl, för att avsluta anställningen.

Visstidsanställning – En visstidsanställning gäller för en bestämd tid. Men möjligheten att visstidsanställa är begränsad till vissa fall. Det kan vara att ett företag har en tillfällig ökad arbetsanhopning, ett säsongsarbete, eller ett tillfälligt projekt. Det vanligaste är emellertid att man får ett vikariat för någon annan person som kanske är ledig på grund av t ex sjukdom, semester, utbildning eller föräldraledighet. Vikarier som sammanlagt har haft mer än tre års vikariatstid under en femårsperiod hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställda.

En variant på visstidsanställning, även om det inte handlar om något tillfälligt jobb är provanställning. En provanställning är högst sex månader som sedan går över till en tillsvidareanställning. Under en provanställning kan både du och arbetsgivaren bryta anställningen utan särskilda skäl.

Facket

Facket är en organisation som arbetar för att människor ska ha så bra villkor och rättigheter på arbetsplatsen som möjligt. Den fackliga grundidén är att människor tillsammans ska kunna påverka sin arbetssituation.

Under slutet av 1800-talet växte industrisamhället fram i Sverige från att ha varit ett bondesamhälle. Fler och fler flyttar till städer och skaffar jobb på en industri. Då var det väldigt lätt att få tag på arbetskraft eftersom många var fattiga. För arbetsgivarna var detta en dröm då de kunde pressa ner lönerna jättemycket. Var det någon som klagade på lönen så fanns det alltid någon annan som ville ha jobbet i stället. Man behövde inte heller bry sig så mycket om arbetsmiljön. Ville man ha ett jobb så fick man tåla högt buller, farliga ämnen och maskiner, långa arbetsdagar mm. Arbetarna började samarbeta och organisera sig och bilda fackföreningar. Vid sekelskiftet hade 40 fackföreningar bildats med totalt 70 000 medlemmar. Fackföreningen hade blivit en mäktig kraft i samhället som påverkade fram de lagar och rättigheter vi har idag. Ett viktigt sätt som fackföreningarna kan påverka saker är genom att strejka. Några berömda strejker är Sundsvallsstrejken 1879 och strejken i Ådalen 1931.

Det finns olika fackförbund, beroende på vilket yrke man har. Många fackförbund samarbetar också tillsammans för att bli ännu mäktigare tillsammans i en centralorganisation. De tre stora centralorganisationerna, som alltså består av många olika fackförbund, heter LO, TCO och SACO.

Om inte facket och arbetsgivaren kommer överens kan det bli konflikt. Då kallar man ofta in en medlare som ska hjälpa dem att hitta en lösning. Gör man inte det kan något av dessa två hända:

Strejk – Innebär att de anställda inte går till sitt arbete. Detta är givetvis väldigt kännbart för arbetsgivaren som inte kan sälja eller tillverka någonting då.

Lockout – Innebär att arbetsgivaren vägrar att låta de anställda komma till jobbet. De tjänar alltså inga pengar under denna tid.

Lagar

Det finns några viktiga lagar som bestämmer hur saker ska vara mellan arbetsgivare och arbetstagare. De viktigaste är:

MBL – Medbestämmandelagen. Den säger att fackföreningen ska ha rätt att ha inflytande och förhandla med arbetsgivaren om viktiga förändringar och beslut.

LAS – Lagen om anställningsskydd. Den säger att alla uppsägningar måste vara sakligt motiverade. Vid arbetsbrist gäller att den som är sist anställd ska bli först uppsagd. Undantag kan gälla för små företag.

AML – Arbetsmiljölagen. Den säger att man ska kunna arbeta i en god arbetsmiljö. Vissa jobb är givetvis mer farliga än andra, men alla jobb ska göras ”tillfredsställande” säkert med olika hjälpmedel, förutsättningar och skydd.

Diskrimineringslagen – Diskriminering är förbjudet enligt lag. Människor ska inte få behandlas olika när det gäller t ex anställning, lönesättning, befordran, uppsägning mm. Man ska alltså behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung och funktionshinder. Om man känner sig diskriminerad kan man anmäla detta till en ombudsman. Då kan detta föras vidare till en domstol som dömer ärendet och företaget kan t ex få betala pengar. Trots denna lag så kan man se skillnader. Det kan man se i att det t ex är större arbetslöshet bland funktionshindrade och invandrare och att män tjänar mer än kvinnor.

Uppsägning

En uppsägning innebär att du säger upp dig från ditt jobb eller blir uppsagd av arbetsgivaren. Oftast gäller minst en månads uppsägningstid.

Vid uppsägning från fast anställning måste det finnas ”saklig grund”. Det kan vara till exempel arbetsbrist – om företaget går dåligt och inte har råd att ha kvar all personal – eller personliga skäl, det vill säga om din arbetsgivare tycker att du misskött ditt jobb.

Innan du blir uppsagd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren först se efter om det finns möjlighet till omplacering inom företaget. Först om detta inte går är det lagligt att säga upp dig.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet