6.8 Arbetslöshet

I ett land bor det många människor som inte har något jobb. Till att börja med finns det ju både barn och pensionärer som inte har rätt ålder för att jobba. Sedan finns det de som är sjuka, skadade eller förtidspensionerade.

Arbetslöshet

Det finns konstant en viss arbetslöshet i ett land. Det tar ofta ett tag innan man får ett nytt jobb om man blir arbetslös på grund av att ansökningar och förhandlingar tar tid. Ibland kan dessutom jobben finnas på en annan ort än man bor i. Det kan också finnas jobb som ingen har behörighet till även om det finns många arbetslösa på en ort. Det kan alltså finnas många arbetslösa i ett land som inte kan få jobb för att de inte har rätt utbildning eller att jobben finns i en annan del av landet. Det är därför som det är bra för ett land med arbetskraftsinvandring eftersom vi själva inte kan tillsätta alla jobb.

Om det är svårt för ett företag att få tag på personal brukar ofta lönerna höjas för att locka fler till yrket och för att man vill locka över personal från andra företag. På samma sätt brukar lönerna hållas nere om det finns många som tävlar om att få samma jobb.

Jobba svart

Att jobba svart kan kännas lockande. Det kostar mindre för den som ger dig jobbet och du får mer i fickan. Det man ofta inte tänker på är nackdelarna med det. Nackdelen för dig personligen är att du inte är försäkrad om någonting händer t ex sjukförsäkring vid sjukdom eller olycksfall. Du tjänar inte heller pengar till din pension. Detta kan röra sig om ganska mycket pengar som du kan förlora. Du har inte heller några rättigheter som skyddar dig. Det finns inga regler om dräglig arbetsmiljö, arbetstider mm. Dessutom kan du aldrig hävda din rätt om du t ex blir dåligt behandlad eller lurad eftersom du själv har begått en olaglig handling och avtal och kontrakt sannolikt saknas.

Sammanfattningsvis är att du kortsiktigt kan tjäna lite pengar, men långsiktigt förlorar du sannolikt på det. Nackdelen för samhället är givetvis att den inte får pengar till skola, sjukvård, äldreomsorg mm.

A-kassa

När man är arbetslös får man pengar av a-kassan. För att få pengar måste man vara medlem i a-kassan. Se därför till att bli medlem så fort du får ett jobb, även om det bara skulle vara tillfälligt. Man kan också bli medlem redan i gymnasiet om man har ett sommarjobb. Det finns olika a-kassor för olika yrkesgrupper. A-kassan är normalt 80% av lönen men kan börja sänkas från och med att det har gått hundra dagar.

Sjukskrivning

I ett land är det också naturligt att vissa människor är sjuka. Vissa är sjuka korta perioder, medan andra är sjuka väldigt länge. Antalet personer som är sjukskrivna har dubblerats sedan mitten på 1980-talet. Förr i tiden var det vanligast att det var arbetare som blev sjukskriven för fysiska skador, men nu är det också vanligt med t ex utbrändhet och stress bland tjänstemän. Man får normalt sett 80% av sin lön om man är sjukskriven. De pengarna får man från Försäkringskassan.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet