7.2 Historik

Här ges en kort beskrivning av olika sorters massmedia och dess utveckling.

Tidningar

I början av 1600-talet börjar man i vissa länder att trycka och sprida nyheter. 1622 ges för första gången en tidning ut så ofta som en gång i veckan i London. Givetvis var inte nyheterna helt färska, utan kunde t ex skickas via brev till tidningen. Då telegrafen uppfanns år 1844 förändrades sättet på vilket tidningarna samlade in sitt material – plötsligt gick det att få information från hela världen på en kort stund, och nyheterna nådde tidningarna snabbare. I mitten av 1800-talet var tidningen den främsta informationskällan för människor i industrialiserade länder.

Sveriges första tidning hette Ordinari Post Tijdender och gavs ut i Stockholm från och med 1645. 1758 grundades Sveriges första dagstidning, Norrköpings Tidningar och det var startskotten på en mängd tidningar som skulle grundas.

I samband med att radion och senare även andra massmedier uppkom, har antalet tidningar minskat stadigt sedan 1950-talet. För att hjälpa tidningarna att överleva införde riksdagen ett tidningsstöd. 1994 publicerades Aftonbladet som första svenska tidning på Internet. 1995 kom också en gratistidning som helt och hållet betalades med reklampengar som hette Metro.

Radio

Den första radiosändningen i Sverige kom från en militärbunker i Boden 1921. Men redan 1925 började Sveriges Radio sända. Från början var det mest politik, konserter och undervisning som sändes. Målet var att utbilda folket. Först under andra världskriget blev radion vanlig eftersom det då blev väldigt viktigt att hänga med i vad som hände. Sedan dess har många fler kanaler vuxit fram. Sveriges Radio har själva P1, P2, P3, och P4. Dessutom kom närradion 1978 och 1993 blev det också tillåtet för privata reklambaserade kanaler att starta radio. Exempel på detta är Radio City, Rix FM, NRJ, Mix Megapol mm.

TV

Den fösta TV-sändningen genomfördes 1924 av engelsmannen John Baird. Tekniken utvecklades och 1935 startade de första tv-sändningarna i världen av BBC i England. I Sverige började man med detta först den 4 september 1956. I början av 1960-talet blev TV:n ganska vanlig på grund av olika sportsändningar och det populära tv-programmet Hylands hörna. 1969 kom Sveriges andra kanal TV 2. 1970 kom färg-tv till Sverige. Under 1980-talet kunde man börja få in andra kanaler från utlandet genom parabol och kabel-tv. 1991 kom den första marksända kanalen med reklam, TV 4. Idag har nästan alla hushåll TV, och väldigt många har tillgång till fler än bara de marksända kanalerna.

Internet

De första idéerna till Internet uppstod för cirka 30 år sedan. Tanken var att man skulle bygga ett datornätverk som stod emot ett kärnvapenanfall. Alltså man behövde ett nätverk som inte slogs ut helt och hållet om en liten del skulle bli sönderbombad. Det första nätverket bestod av fyra stycken ihopkopplade datorer mellan universitet i Kalifornien och i Utah. Nätverket fick namnet ARPANET efter den arbetsgrupp som hade gjort nätet. 1972 visades ARPANET för första gången för allmänheten. Det blev genast ett stort intresse från universitet och högskolor runt om i USA. Redan 1973 kopplade man in den första datorn utanför USA på nätet.

1983 så bröt sig den militära delen av Arpanet ut och bildade sitt eget nät som kallades milnet. De tyckte att det hade blivit för dålig säkerhet på det ursprungliga nätet i och med att fler och fler privatpersoner med kraftfulla datorer anslöt sig till nätet. År 1989 upphör Arpanet officiellt och Intenet uppstår. Det dröjer några år till innan den stora allmänheten får tillgång till nätet men under mitten av 1990-talet exploderar Internetanvändandet. Spridningen av information på Internet är svår att hindra, och särskilt i diktaturer har man problem med att försöka stoppa åsikter som sprids.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet