7.3 Nyheter

Att media påverkar oss är ännu mera uppenbart när det gäller händelser runt om i världen där vi själva inte kan vara med. Vår världsbild skapas till stor del av medias urval av nyheter och händelser. Det är ju de personer som jobbar med media som bestämmer vad vi får reda på. Det är då dessa frågor som vi diskuterar i skolan eller på jobben. Vissa saker kan de blåsa upp till stora proportioner och vissa saker kanske bara nämns i förbigående. Det är ofta det dramatiska och kontroversiella som man ger stor plats i nyheter. Det som händer i fattiga länder väljer man ofta att inte göra så stor affär av.

Svenska medier har egna journalister i några länder runt om i världen. Vi kan alltså observera och välja ut en del nyheter själva. Annars måste vi köpa in den mesta nyhetsrapporteringen från andra länders journalister. De fyra största nyhetsbyråerna i världen heter AP, UPI, Reuters och AFP. Den svenska nyhetsbyrån heter TT. Nyhetsbyrån säljer sedan i sin tur ut nyheter till tidningar och tv mm i Sverige. Det är alltså många människor som har varit med om att välja ut de nyheter som du får reda på. Först är det en journalist, sedan en eller ett par nyhetsbyråer och sedan redaktörer på olika tidningar och tv-kanaler mm.

Hela denna jakt på intressanta, säljande skandaler och olyckor leder tyvärr även till att den bild vi får av saker blir väldigt negativ. Vi får veta det negativa som händer, men inte om hur människor lever och mår alltid annars. Vår bild av det vi inte ser själva blir alltså negativare än vad den kanske egentligen är. Då får vi gärna fördomar och ser ner på andra människor mer än vi behöver. Ibland kan jakten på ”heta” nyheter gå för långt. Det är inte ovanligt i andra länder att man gräver i människors privatliv bara för att hitta skandaler och problem. I Sverige är detta inte lika vanligt även om tendensen är att det blir vanligare.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet