7.4 Reklam

Opinionsbildning innebär att vi skapar oss en åsikt om någonting. Denna åsikt skapar vi till stor del från familj, vänner och massmedia. Ofta kan opinionen, dvs människors åsikter förändras om massmedia tagit upp någonting. Det finns vissa människor som har väldigt stor påverkan på vad andra tycker. Dessa kallas då för opinionsledare.

Massmedia kan antingen användas neutralt och förmedla saker sakligt. Massmedia kan också användas för att medvetet påverka vad människor tycker. Detta kallas propaganda. Genom att medvetet välja ut vilka nyheter, skandaler, bilder mm man väljer att visa kan man rätt lätt påverka medborgarnas åsikter och attityder. Länder med diktatur använder ofta propaganda, men även i demokratier kan detta förekomma. Det är när någon mäktig företagare som har stor kontroll på landets massmedia. I Sverige finns flera riktigt stora ägare som har kontroll över många tidningar och tv-kanaler mm. Det är Telia, Spotify, Bonnier, Tele2 och Viaplay Group. Två exempel från andra länder där massmedia har ägts och använts av någon för att medvetet påverka människor. Silvio Berlusconi, som äger stora delar av massmedia i Italien, vann senare presidentvalet i landet. Rupert Murdoch, som äger stora delar av massmedia i Storbritannien, övertygade på detta sätt engelsmännen att inte vilja gå med i EMU.

Hela poängen med SVT är just att vi ska ha en kanal i Sverige som är neutral. Genom att vi betalar för kanalen med vår tv-licens ska vi vara garanterad en kanal fri från påverkan av mäktiga människor, eftersom vi så att säga ”äger” kanalen själva. Den ska tjäna våra intressen, inte någon annans. Detta sätt att göra tv kallas ofta ”public service”, och det betyder just att betjäna folket.

En mild variant av propaganda kallas för reklam. Reklam blir allt vanligare. Många tror att de inte blir påverkade av reklam, men de har fel. Reklam handlar oftast inte om att man ska springa iväg och köpa produkten på en gång, utan om att produkten eller varumärket ska bli ihågkomna. Det är nämligen så att de varor man känner till är de man oftast köper. Det är därför man brukar säga att även dålig reklam är bra reklam.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet