7.5 Lag och etik

Grundtanken i en demokrati är att massmedia inte ska begränsas av någon lag. Det enda undantaget är när man förmedlar någonting som bryter någon annan lag, t ex barnpornografi, hets mot folkgrupp, spioneri, förtal mm. Då övervägs vilken lag som är viktigast. Att massmedia inte ska få kontrolleras och övervakas står nämligen redan i grundlagen. Där står det att massmedia ska ha:

Tryckfrihet

Tryckfrihetsförordningen skrevs 1949. I den står det att:

– Ingen får förhandsgranska eller förhindra spridning av något tryckt. Åtal kan väckas om innehållet skulle bryta mot någon lag, men detta blir först i efterhand. Inget budskap får stoppas i förväg
– Varje svensk har rätt att ge ut en skrift utan hinder från staten. Det enda kravet är att varje tidning måste ha en ansvarig utgivare som kan stå till svars för det som står i den.
– Både uppgiftslämnare och anställda har rätt att vara anonyma och hemliga. Om någonting i tidningen skulle vara felaktigt eller straffbart är det den ansvarige utgivarens ansvar.

Yttrandefrihet

Yttrandefrihetsgrundlagen skrevs 1991, och handlar egentligen om ungefär samma saker som tryckfrihetsförordningen, men den gäller andra massmedier, som t ex radio och tv. Dock krävs det speciella tillstånd för att få starta t ex en radiokanal eller tv-kanal. Det är alltså inte en rättighet man har.

Etik

Även om det inte finns någon lag som reglerar massmedia, finns det en slags oskriven lag som man tillsammans har kommit överens om. Man har alltså kommit överens om en gemensam etik, eller hyfs, som man tycker ska gälla inom branschen. Detta är för att människor ska ha förtroende för det de säger och gör. De oskrivna reglerna är:

– Ge korrekta nyheter. Det är viktigt i ett samhälle att man litar på det som sägs i massmedia.
– Hör båda sidor. För att inte bara sprida en massa rykten så ska alla misstänkta få en chans att ge sin egen bild av saken
– Respektera personlig integritet. Alla ska ha rätt till ett privatliv. Viss information eller vissa bilder som kan såra eller kränka människors privatliv ska få vara just privata. Undantaget är om det finns ett särskilt intresse för allmänheten att känna till detta.
– Publicera inte namn, yrke, ålder, nationalitet i onödan. Framför allt inte innan någon har blivit dömd för någonting
– Var försiktig med bilder. Publicera inte bilder som är förfalskade eller manipulerade på något sätt. Givetvis bör inte heller bilder som kan såra någon visas.
– Om någon felaktighet ändå har blivit ska man förmedla sitt misstag så snart man kan.

Frågan är om massmedia ska kontrolleras med lagar eftersom en mäktig ägare kan påverka allmänheten, eller om man ska tillåta helt fri spridning av information och åsikter. Om man anser att media har brutit mot någon lag eller mot sin egen etik, så kan man anmäla detta till Allmänhetens Medieombudsman (MO).

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet