8.1 Alkohol och droger

Det finns olika slags berusningsmetoder. De fyra vanligaste sätten är sniffning, alkohol, narkotika och tobak. Dessa fyra kan man ibland kalla för SANT eftersom första bokstaven i varje sätt bildar det ordet.

Fördelar – Många tar till dessa berusningsmetoder för att uppleva ett rus, för att bli glad, lugn, uppåt, för att glömma en tråkig eller jobbig tillvaro. Vissa gör det för att vara tuffa, och passa in. Många gör det inte frivilligt, utan helt enkelt för att de har blivit beroende av dem.

Nackdelar – Nackdelarna är att det är farligt för hälsan, att det leder till olyckor och sociala problem, och att det kostar både individen och samhället mycket pengar.

Det finns både olagliga och lagliga droger. Lagliga droger är t ex kaffe, sömnpiller, sprit. Olagliga droger är t ex narkotika, anabola steroider.

Sniffning

Sniffning är att man andas in ångor som ofta kommer från lösningsmedel. Sniffning sker ofta i tidig ålder innan man är medveten om biverkningarna. Sniffning löser upp fetter i hjärnan. Det är även farligt för lever och njurar. Leder i sällsynta fall till hjärt- och andningsstopp. Ger lyckokänslor och hallucinationer.

Alkohol

Ungefär 2% av alla kvinnor och 10% av alla män har stora alkoholproblem i Sverige. Innan man är 40-50 år har alkohol bara skadliga effekter. Efter man är 50 år finns vissa positiva egenskaper på hjärta och kärl i måttlig mängd. Ca 2 000 dör varje år av alkoholrelaterade skador. Två om dan dör i skrumplever. Inom akutvården har 20% av alla patienter alkoholproblem eller alkohol i blodet. Inom psykiatrins intensivvård har 69% haft alkoholproblem. Alkoholen kostar samhället ca 100 miljarder varje år om man räknar alla kostnader som beror på alkohol t ex nedskräpning, skadegörelse, sjukskrivningar, rättegångskostnader, ökade polisinsatser mm. Vem som helst kan bli alkoholist. Man dricker mer och mer tills man själv inte kan bestämma över hur mycket man dricker. En varning är när man dricker alkohol mer än på helgen, eller om man har svårt att låta bli alkohol då man har bestämt sig att man ska vara nykter. Ju yngre man är när man börjar dricka desto större är riskerna att bli alkoholist tidigt. Många blir idag beroende av alkohol redan när de är 20-25 år.

Narkotika

Narkotika växer ofta ur andra missbruk. Ofta marknadsförs de mindre farliga drogerna för att man ska ha lätt för att testa. Inga börjar med tunga droger direkt. Narkotika skapar beroende (viss narkotika skapar bara psykiskt beroende t ex ångest och depression) Namnet (narkos) säger att det handlar om muskelavslappning, smärtstillande och att hjärnan kopplas bort i ”sömn”. Det tar kroppen ett par veckor att arbeta bort resterna. Under tiden kan återtrippar förekomma. Det finns några olika sorters narkotika. De är:

Cannabis – hasch (gul eller brun kådliknande massa), marijuana (torkade svagt grönaktiga torkade blad), cannabisdroppar (svart mörk olja man droppar i tobaken) Cannabis röks och blir till lyckorus, förändringar av tidsbegreppet och varseblivningen, störda minnesfunktioner och försämrad verklighetsuppfattning. Är fettlöslig och bryter ner ex hjärna och lever. Leder till ångestattacker, depressioner, avtrubbning, initiativlöshet, panikreaktioner och personlighetsutvecklingen avstannas. Sällsynt, men förekommande är cannabispsykos, ett mycket förrvirrat tillstånd som kan vara livet ut. När missbruket avbryts uppkommer abstinenssymtom som magsmärtor, oro och sömnlöshet.

Opoider – opium, morfin , heroin. Denna narkotika skapar nästan omedelbart beroende. Oftast tar man det genom att skapa och andas in rök med tändare, eller genom injektion med en spruta. Opioder gör att man blir lugn och avslappnad. Det ger rus- och lyckoupplevelser, vilket medför beroende, vanebildning och abstinens. Kroppen skapar hela tiden större tolerans, vilket innebär att man hela tiden måste ta större doser. Det dämpar det centrala nervsystemet, man blir mindre känslig för smärta, man får även dämpad andning, förstoppning och pupillsammandragning. Man får ticks och vissa blir impotenta. Abstinensen är psykologiska begär, muskelkramper, illamående och kräkningar, buksmärtor och diarré, kallsvettningar och gåshud, myrkrypningar, förkylningssymtom och vidgade pupiller, svår ångest och sömnstörningar. Abstinensen gör att heroin är knarhandelns mest inkomstbringande preparat.

Centralstimulantia – kokain (vitt pulver som ofta sniffas. Klassificeras som gift och har den värsta abstinensen av alla droger. Behöver 3-4 doser i timmen), crack (rent kokain. Ser ut som små ljusa klumpar som man freebasar (vattenpipa) eller röker.), amfetamin (tabletter man äter eller krossar och sniffar eller löser upp i vatten och dricker eller injicerar.) Dessa droger är stimulerande på centrala nervsystemet. Ger ökad vakenhet och förhöjd självkänsla, tankeflykt och snabba associationer samt sexuell stimulering. Man blir lättretad och det ger aggressivt och destruktivt beteende. Pulsstegring och förhöjt blodtryck, vidgade pupiller och ibland rytmrubbningar i hjärtat. En tripp varar 6-8 timmar och långvarigt användande kan göra att man varken sover eller äter på flera veckor. Man går spattigt och kan tappa tänderna, och gör upprepande onödiga aktiviteter.

Hallucinogener – LSD, Meskalin, PCP, Extacy – tabletter eller små frimärksliknande papper man lägger på tungan. Ger tankeflykt och rubbningar i tidsuppfattningen. Verkligheten förvrids och blir ett mönster av bilder och färger. Hallucinogener ger sällan beroende, men psykiska komplikationer som återtrippar, depressioner och psykoser är vanliga.

Medicin – ångestdämpande eller smärtstillande ex Valium, Rohypnol, Citadon. Tabletter som ger psykiska besvär, depressioner samt svåra och långdragna abstinenstillstånd. Toleransökning är också ett problem, vilket innebär att man måste öka doserna. Används ibland i kombination med alkohol och narkotika. Behandlingen är långsam nedtrappning under 4-8 veckor och minst ett års psykiatriskt eller psykologiskt stöd.

Anabola Steroider – konstgjort manligt könshormon. Leder till muskulös tillväxt och till aggressivitet. Man får ofta fet och finnig hy och man kan bli impotent.

Tobak

Många människor har provat att röka eler att snusa. Man vet idag att rökare har lättare att få lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Snusning leder också till hjärt- och kärlsjukdomar och frätskador i munnens slemhinna. Ett första tecken på att hjärtat och blodkärlen inte fungerar som de ska är att man brukar få en sämre kondition. Ungefär 12 000 dör varje år av tobak i Sverige. 1200 dör av passiv rökning. Storrökare har i genomsnitt en medellivslängd som är 15 år kortare än andra. Nästan alla hjärtattacker före 50 år beror på tobak.

Reklam

Eftersom dessa droger är så farliga borde det egentligen vara helt omöjligt att marknadsföra eller göra reklam för dem. Därför använder de sig av lite olika knep för att öka försäljningen. Reklam med bilder på fåglar, på öppna vidder, på sommarbilder, på lägereldar mm ska få oss att koppla ihop de allra underbaraste ögonblicken med en öl, eller en cigarett. Det är heller inte ovanligt att dessa bolag eller märken också köper upp andra bolag som pysslar med fritidsaktiviteter. Ett känt exempel på detta är tobaksföretaget Marlboro som dessutom satsar på motorsport och friluftskläder. De vill alltså få en hälsosam, sportig image och ett positivt namn.

I Sverige är det förbjudet att göra reklam för aklohol och tobak. Man kan göra reklam för alkohol ändå genom att t ex ha en liten text nere i hörnet där det står att drycken de gör reklam för är alkoholfri. Det viktiga är ju just att slå in dessa bilder med just deras dryck. Eftersom narkotika är olagligt är det givetvis olagligt att ha reklam för det också. De har ändå en väldigt enkel men effektiv marknadsföring. Man nämner överhuvud taget aldrig de tunga, direkt dödliga drogerna, utan man försöker att få människor att prova de mildaste drogerna först. Det kan de göra genom att övertyga folk att de inte är speciellt farliga. Ofta jämförs de med alkohol. Det är heller inte ovanligt att man blir bjuden på det de första gångerna. Hela deras marknadsföring bygger på en sak. Att få så många som möjligt att prova det en eller ett par gånger. Beroendet blir snabbt stort och vägen in i narkotikan har börjat.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet