Övningsuppgifter Kap 1

KAN DU ALLA FAKTA?

1.1.a Ge fyra viktiga exempel på hur man kan hitta information.
1.1.b Hur kan man snabbt veta om det man söker efter finns i en bok?
1.1.c Vilka frågor bör man inte ställa vid en intervju?
1.1.d Vad är det för skillnad på indexerande söktjänster och ämnesindelade söktjänster?
1.1.e Vad är en metasöktjänst?

1.2.a Vilka fyra frågor ska man ställa om man ska vara källkritisk?
1.2.b Hur kan en hemsidas adress avslöja saker om sidans trovärdighet?

1.3.a Vilka tre saker är alltid förbjudet när man sprider information?
1.3.b Vilka fyra regler gäller speciellt för datorer och Internet?
1.3.c Vad innebär personuppgiftslagen?
1.3.d Vad är en cookie?

1.4.a Vad är en brandvägg och vad har den för funktion?
1.4.b Vad använder man ett antivirusprogram till?
1.4.c Vad ska du tänka på när det gäller e-post för att hålla din dator säker?
1.4.d När kan du lämna ut personliga uppgifter, t ex personnummer, bankknto mm?

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Alla människor ger ju inte ut en bok eller tillverkar en egen hemsida. Försök att komma på mer vardagliga exempel där ändå de samma lagar och regler gäller.
2. Varje undersökningsmetod har sina fördelar. Vilka är de? Ge exempel på när de olika metoderna passar bäst att använda.
3. Försök att komma på flera anledningar till varför informationen ibland är felaktig. Vilka effekter har detta för dig/samhället mm? Vilka personer kan tänkas vilja uppnå dessa effekter och varför?
4. Det finns många sidor på Internet där man kan ladda upp och titta på videofilmer och bilder. Vilken lag bryter detta oftast mot? Vem är ansvarig för detta enligt dig?
5. På Internet är det relativt enkelt att vara anonym, ladda ner saker, tillverka gratishemsidor mm. Hur ska man göra rent allmänt för att hindra brottslighet på ett Internet där det kan vara svårt att binda någon till brottet och där olika länder har olika lagar mm? Vilka åtgärder och förändringar tycker du behöver göras på området?

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Information och IT” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Information och IT” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.
4. Förbered en redovisning där du själv manipulerar information. Försök att göra detta utan att dessa felaktigheter upptäcks. Låt eleverna sedan gissa på vilken information som var felaktig.
5. Gör en sökning på Internet om valfritt ämne. Rangordna sedan t ex de tio första sökträffar du fått fram med ett källkritiskt tänkande. Motivera din rangordning noga.
6. Gå till biblioteket och leta fram så många böcker du hinner på en viss tid som ska ge svar på en särskild fråga man bestämmer innan. Kan även genomföras som en tävling, gärna med flera försök per man eller grupp.
7. Dela in klassen i två grupper. Båda grupper ska få samma uppgifter eller frågor, t ex ett svårare nutidskryss. Den ena gruppen ska leta fram rätt svar med Internet och den andra ska hitta samma svar i ett bibliotek. Diskutera resultatet och låt eventuellt grupperna skifta metod nästa gång. Testa resultatet beroende på frågornas karaktär.
8. Jobba i grupper. Ta reda på vilket straff man kan få för de olika brotten, hur vanligt det är att man bryter mot dem och varför man gör det. Använd de metoder att få information ni anser vara bäst.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet