Övningsuppgifter kap 3

KAN DU ALLA FAKTA?

3.1.a Vilka tre delar är lagboken uppdelad i?
3.1.b Vad innebär förarbete?
3.1.c Var hittar man alla svenska lagar?
3.1.d Vad är en balk?
3.1.e Vad innebär sedvänja?
3.1.f Vad är ett bihang?
3.1.g Vilka tre rättskällor finns det?
3.1.h Vad innebär rättspraxis?
3.1.i Vilka är de fyra grundlagarna?

3.2.a Hur många polismyndigheter finns det i Sverige?
3.2.b Vad gör SÄPO?
3.2.c Förklara begreppet anhålla.
3.2.d Förklara begreppet åtala.
3.2.e Vilka är polisens viktigaste uppgifter?
3.2.f Förklara begreppet förundersökning.
3.2.h Förklara begreppet avskrivning.
3.2.i Förklara begreppet gripa.
3.2.j Vad heter de två polisorganisationer som svensk polis samarbetar med?
3.2.k Förklara begreppet häkta.

3.3.a Vilka fall dömer man i förvaltningsrätten?
3.3.b Vilka två domstolar finns efter förvaltningsrätten?
3.3.c Vilka domstolar kan man överklaga?
3.3.d Vad är civilrätt?
3.3.e Vilka tre sorters domstolar finns det?
3.3.f Vad är offentlig rätt?
3.3.g Vilka fall dömer man i tingsrätten?
3.3.h Vilka två domstolar finns efter tingsrätten?
3.3.i Vad är straffrätt?
3.3.j Vad är prejudikat?
3.3.k Vad är en specialdomstol?

3.4.a Vad kallas den åtalads advokat?
3.4.b Vad är en sakframställning?
3.4.c Vilka personer finns med i en rättegång?
3.4.d Vad kallas den målsägandes advokat?
3.4.e Vad kallas det när ett vittne ljuger?
3.4.f Vad är en plädering?
3.4.g Vilka är det som dömer om någon är skyldig eller inte?

3.5.a Vilka olika sorters straff kan man få i Sverige?
3.5.b Vilka två syften finns det med att ha straff när man har gjort ett brott?
3.5.c Vilket är det enda straff man kan få utan en rättegång?
3.5.d Vilka är det som benådar livstidsdömda personer i Sverige?
3.5.e När kan elektrisk övervakning vara aktuell?
3.5.f Hur är reglerna vid villkorlig dom?
3.5.g Om man blir dömd till skyddstillsyn kan man även få två andra ”straff”. Vilka?
3.5.h Hur långt är det kortaste fängelsestraffet man kan få?
3.5.i När kan man bli dömd till särskild vård?
3.5.j Vad är det för skillnad mellan penningböter och dagsböter?

3.6.a Vilka fyra anledningar kan finnas till att en person blir kriminell? Skriv kort vad de innebär också.
3.6.b Hur många brott anmäls i Sverige varje år?
3.6.c Nämn några anledningar till kriminalitet som samhället självt skapar.

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Är verkligen lagarna lika och skýddar alla lika? Utgå från de fyra punkterna om rättssäkerhet när du diskuterar. Ge exempel och förklaringar.
2. I Sverige ska man betraktas som oskyldig tills man har blivit dömd skyldig av en domstol. Hur tycker du att man ska behandla en person som har blivit anklagad för något allvarligt brott, men friad av olika anledningar? Hur skulle du behandlat en sådan person tror du? Varför? Vilka faktorer gör att du ändrar uppfattning?
3. I Sverige går det många kriminella fria. En anledning är att domstolar måste ha helt säkra bevis för att kunna döma någon. Vad är viktigast tycker du: att många skyldiga går fria, men ingen oskyldig blir dömd, eller att många skyldiga blir dömda, men även några oskyldiga. Kan man någonsin vara helt absolut säker på att någon är skyldig till ett brott?
4. Hur gör en domstol om någon gör något ”nytt brott” som det alltså inte finns någon lag emot, men som absolut borde vara olagligt. Hur borde det göra tycker du? Innebär inte rättspraxis att man i praktiken har stiftar lagar i domstolen? Får inte domstolarna för mycket makt om de kan stifta nya lagar? Diskutera och motivera dina ställningstaganden.
5. Ibland låter polisen medvetet bli att gripa någon som de misstänker är skyldig. Vad kan det finnas för anledningar till det?
6. Eftersom man inte vill att någon ska kunna missbruka sin makt har man delat upp makten mellan polis, åklagare och domstolar. Vilka har mest respektive minst makt tycker du? Motivera hur du tänker?
7. Böter är det enda straff som man kan få utan att bli dömd av en domstol. Kan verkligen en polis ge dig böter hur de vill? Vad händer om du inte vill ha dem eller vägrar? Kan du det?
8. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att överklaga en dom som man har fått i en rättegång? Tänk gärna ut flera saker och motivera dem.
9. Vad tror du poängen är med att ha vanliga personer som nämndemän. Varför har man inte utbildade jurister till det? Domaren styr ändå upp som ordförande och expert. Hade det kanske inte räckt med bara honom eller henne.
10. I en rättegång får man vanligtvis sitta i samma rum allihopa. Brottsoffer får sitta och prata, lyssna och möta den åtalades blick. Detsamma gäller även för vittnen. Dessutom är rättegångar vanligtvis offentliga för besökare. Diskutera hur detta kan påverka rättegången. Diskutera även hur motsatsen också kan påverka rättegången och varför du tror att man har valt att göra som man gör i Sverige. Vilken lösning är bäst? Finns det kanske något helt nytt sätt som vore bättre?
11. Det diskuteras ofta om man ska ha hårdare straff. Vilka fördelar och nackdelar har detta? Tänk gärna på konsekvenser för samhället, olika individer, yrken mm. Vilka konsekvenser väger tyngst tycker du? Har din åsikt ändrats åt något håll när du tänkt efter?
12. Det är inte speciellt många av alla brott som klaras upp. Allvarliga brott klaras oftare upp än mindre allvarliga brott. Ska man ha en massa lagar och förbud om det inte finns poliser som har tid att kolla upp dessa mindre viktiga brott? Vad skulle hända då? Ge exempel på något mindre brott som du tycker kan vara tillåtet som är förbjudet idag? Ge exempel på något brott som du tycker ska vara förbjudet även om det inte finns poliser som kan upprätthålla denna lag.
13. Vilken anledning till kriminalitet är vanligast anser du? Vem eller vilka kan man ge skulden för det? Vad kan man göra åt problemet? Har olika brott olika anledningar? I så fall, vilka brott parar du ihop med de olka anledningarna? Motivera dina tankar.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Brott och Straff” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Brott och Straff” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.
4. Jobba i grupper. Gör en egen undersökning om t ex vilken brottslighet människor gör mest, vilka brott man har blivit utsatt för eller om man är för eller emot dödsstraff. Jämför gärna unga med vuxna eller tjejer med killar. Presentera på valfritt sätt i samråd mellan lärare och elev.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet