Övningsuppgifter kap 4

KAN DU ALLA FAKTA?

4.1.a Vad betyder ordet makt?
4.1.b Nämn minst fyra olika sorters aktörer som har stor makt.
4.1.c Vilka tre former av makt finns det och vad innebär de?

4.2.a Vad är en intressekonflikt?
4.2.b Vilka tre sorters massförstörelsevapen finns det och vad är innebär de?
4.2.c Ge tre exempel på olika sorters krig.
4.2.d Vad är en idébaserad konflikt?

4.3.a Vad är internationell terrorism?
4.3.b Vad är statsterrorism?
4.3.c Vad har FN för definition på terrorism?
4.3.d Vad är nationell terrorism?

4.4.a Vilka tre saker har på senare tid förändrat det svenska försvaret?
4.4.b Vad hette de två stora försvarsallianserana under 1900-talet?
4.4.c Vad innebär det att Sverige har haft en neutralitetspolitik?
4.4.d Vad är en försvarsallians?

4.5.a Vad kallas det när två länder tävlar med varandra t ex militärt?
4.5.b Sammanfatta exemplet om åsnorna.

4.6.a När grundades FN?
4.6.b Gör en kort sammanfattning om säkerhetsrådet.
4.6.c Vad gör sekretariatet?
4.6.d Vad kallas chefen för FN?
4.6.e Gör en kort sammanfattning om generalförsamlingen.
4.6.f Gör en kort sammanfattning om ekonomiska och sociala rådet.
4.6.g Vilka är de sex språken i FN?
4.6.h Vad är de tre viktigaste sakerna som FN arbetar med?
4.6.i Var ligger FN:s huvudkontor?
4.6.j Ge minst två exempel på ett underorgan.
4.6.k Vad gör internationella domstolen?

4.7.a Vad har revisionsrätten för uppgift?
4.7.b Vilka sex länder grundade kol- och stålunionen?
4.7.c Vad har europeiska rådet för uppgift?
4.7.d Vilka namn har EU haft innan det hette EU?
4.7.e Vad har kommissionen för uppgift?
4.7.f Vad har europaparlamentet för uppgift?
4.7.g Vad handlar de tre pelarna om i EU?
4.7.h Vad har ministerrådet för uppgift?
4.7.i Nämn minst tre kriterier för att få vara med i EMU.
4.7.j Vad har EU-domstolen för uppgift?

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Försök att ge egna exempel på olika sorters makt och olika sorters aktörer.
2. Vilken sorts makt äv störst? Rangordna och motivera.
3. Vad skulle hända om alla länder skrotade sina massförstörelsevapen? Försök komma på flera olika scenarion. Varför behåller man vapen som kan skapa sådana katastrofer? Går det att hindra att fler och fler länder skaffar massförstörelsevapen? Bör Sverige också ha massförstörelsevapen? Motivera dina åsikter.
4. Vilka massförstörelsevapen är värst tycker du? Vad kommer att hända i framtiden när man uppfinner ännu starkare vapen tror du? När kommer man att sluta utveckla starkare vapen? Vad skulle hända om man någon gång kom på ett vapen som verkligen skulle förstöra hela jorden? Kommer det att uppfinnas? Kommer länder eller grupper att ha sådana vapen? Kommer de att användas? Hur starka vapen behöver man egentligen ha? Motivera dina åsikter.
5. Vilken av de två sorterna konflikter är värst enligt dig? Finns det egentligen någon skillnad? Är det t ex olika hur konflikterna utvecklas eller hur man löser dem?
6. Lista de olika förslag du kan komma på för att stoppa terrorism. Vad blir konsekvenserna av de olika förslagen? Tänk både konsekvenser för skyldiga och oskyldiga. Vilket av förslagen är bäst? Diskutera och motivera.
7. Vad finns det för för- och nackdelar med att vara med i en försvarsallians? Vore det inte bäst om det bara fanns en enda allians där alla länder var med? Ska man ha en världsarmé i stället för i varje land? Är detta vägen till fred? Finns det bättre förslag?
8. I Sverige har försvaret minskat ganska mycket under 1900-talet. Ska man verkligen ha ett försvar? Vilka ska vi försvara oss mot? Vore det inte bättre att satsa alla de pengarna på t ex sjuka och gamla? Hur skulle vi klara oss om nu ändå kriget kom? Får vi hjälp av någon? Diskutera och motivera hur du anser att det svenska försvaret ska se ut.
9. Kan man verkligen bevisa att det är bättre att samarbeta? Är något av bevisen dåliga? Finns det fler ”bevis”? Kan du komma på något sätt som ”bevisar” att det är bättre att lösa en konflikt genom att tänka på sitt eget bästa?
10. Behövs FN? Till vad? Stämmer dina tankar överens med de som FN har själva? Diskutera vad FN har för makt egentligen. Kan makten missbrukas av någon? Vem eller vilka har i så fall den möjligheten tycker du? Borde FN ha en större eller mindre budget anser du för att göra sina uppgifter? Diskutera och motivera.
11. Om FN har sagt någonting så får det snabbt genomslagskraft över hela världen. Det som FN tycker är någon slags lag som är ”rätt” att tycka. Är detta bra? Skulle inte hela tanken med FN falla om det inte vore så? Är dessa beslut demokratiska anser du? Hur bör beslut fattas inom FN tycker du, och hur pass tvingande ska dessa beslut vara i världen för att FN ska fungera? Motivera noga.
12. Diskutera både för- och nackdelar med EU. Hur kan man förändra nackdelarna så att bara är fördelar med EU?
13. Diskutera både för- och nackdelar med EMU. Hur kan man förändra nackdelarna så att bara är fördelar med EMU?
14. EU har under åren utvecklats och förändrats ganska mycket. Har själva grundtanken med EU också förändrats eller är den samma som från början tycker du? Stämmer tanken att om man samarbetar och är beroende av varandra så krigar man inte? Ge exempel på hur EU kan fortsätta utvecklas för att både öka och minska risken för krig inom EU?
15. I EU bestämmer andra om de regler vi ska ha i vårt land. Diskutera både för- och nackdelar med det. Antalet medlemsländer har vuxit ända sedan kol- och stålunionen. På vilka sätt förstärks och försvagas EU med fler länder? Diskutera och motivera.
16. EU beskylls ofta för att vara odemokratiskt. Varför då? Beskriv maktfördelningen inom EU och hur man kan koppla folkets vilja till makten och besluten där.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Samarbete och konflikt” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Samarbete och konflikt” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet