Övningsuppgifter kap 5

KAN DU ALLA FAKTA?

5.1.a Vad har regnskogen för viktig funktion?
5.1.s Vad är det som släpps ut i luften när man använder fossila bränslen?
5.1.c Vad skyddar oss mot ultraviolett strålning?
5.1.d Vad leder en ökad växthuseffekt till?
5.1.e Vad innehåller fossila bränslen förutom koldioxid?
5.1.f När beräknar man att all järnmalm på jorden är slut?

5.2.a Varför påverkar fattigdom befolkningsökningen?
5.2.b Redogör för de fyra demografiska stegen.
5.2.c Nämn fyra anledningar till varför befolkningen ökar.
5.2.d Hur många människor tror man att det finns år 2050?

5.3.a Vilka tre skäl finns för att få asyl i Sverige?
5.3.b Hur många bodde det i städer i Sverige år 1800?
5.3.c Vad är definitionen på en flykting?
5.3.d Vad är urbanisering?
5.3.e Sverige har haft en väldigt stor utvandring. När och vart?
5.3.f Vilka tre sorters migration finns det?

5.4.a Vad är de största anledningarna till att vissa är I-länder och vissa är U-länder?
5.4.b Beskriv två valfria sätt som man kan hjälpa fattiga länder att komma ur fattigdomen.
5.4.c Vilka två sätt kan man jämföra länders ekonomier och vad innebär de?
5.4.d Vad är I-land och U-land förkortningar för?
5.4.e Beskriv de tre stegen från ett U-land till ett I-land.
5.4.f Vad är G8?
5.4.g Vad är Agenda 2030?

5.5.a Nämn två valfria metoder man kan använda i ett protektionistiskt land.
5.5.b Hur kan bytesbalansen påverka landets statsskuld?
5.5.c Vad är protektionism?
5.5.d Nämn två organisationer som arbetar för frihandel i världen.
5.5.e Vad är en positiv bytesbalans?
5.5.f Vad är frihandel?

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Ge exempel på vilka och hur du tycker att vissa bör ta ett stort ansvar för världens miljö. Tänk på både individer, grupper, organisationer, företag och länder. Vilka har det största ansvaret som du ser det? Motivera.
2. Vad har du för syn på framtiden när det gäller miljö och naturtillgångar? Är den positiv eller negativ? Hur har klimatet, växter och djur förändrats? Vad innebär detta i praktiken för vardagslivet då? Hur ser det ut. Beskriv hot och möjligheter noga.
3. Finns det någon naturtillgång som aldrig kommer att ta slut? Är inte allting ett kretslopp så att allting finns kvar? Finns det någon naturtillgång som inte får ta slut? Varför? Vad kommer att hända när naturtillgång efter naturtillgång tar slut? Vad blir det för konsekvenser?
4. Baserat på det du vet om befolkningsökning, fattigdom mm., hur tror du att befolkningsmängden kommer att se ut i framtiden? Motivera ditt svar ingående.
5. Människor har egentligen alltid varit fattig, outbildad och haft sina kulturer och religion. Varför tror du att befolkningen helt plötsligt exploderade på 1800-talet? Vad har egentligen förändrats? Är vekligen fattigdom, utbildning, religion och kultur bra förklaringar på befolkningsökningen? Motivera hur du tänker.
6. Befolkningsökningen påverkar även oss som har en stabil befolkning. Ge exempel på hur vi påverkas. Vad kan vi göra för att påverka situationen i världen? Lista olika förslag och dess konsekvenser. Vilket/vilka av dessa förslag bör vi göra? Motivera.
7. Tycker du att det ska vara tillåtet för människor att få resa vart man vill? Ska det vara tillåtet att jobba, flytta och bo var man vill i världen också. Är det någon skillnad inom ett land eller mellan länder? Spelar anledningen till att man vill flytta någon roll?
8. Antag att Europa skulle drabbas av någon naturkatastrof, krig eller någonting annat som gjorde det omöjligt att bo kvar. Vart skulle du åka då? Varför? Vilka rättigheter har du tycker du? Vilka skyldigheter har du? Motivera dina tankar.
9. Hur tror du att migrationen kommer att se ut i framtiden? Var och hur kommer folk att flytta i världen? Motivera varför du tror som du gör.
10. Vissa menar att uppdelningen av I-länder och U-länder är ett förlegat uttryck. Varför tänker man så tror du? Finns det något annat sätt att dela upp länder i stället?
11. Genom BNP, HDI och GDI vill man få ett mått, en siffra, på olika länder. Vad är det man egentligen försöker att mäta? Stämmer det man mäter det man verkligen vill mäta? Vilket mått mäter bäst det man vill mäta? Finns det något bättre sätt? Motivera.
12. Du blir fattigdomsminister i ett fattigt land. Du vet de tre stegen från U-land till I-land. Hur gör du i praktiken för att minska fattigdomen i landet? Vilka beslut fattar du och varför? Ge exempel på vad och vilka
som kan hindra dessa åtgärder.
13. Rika länder är till stor del rika för att andra länder är fattiga. De kan sälja sina varor och tjänster dyrt till länder som är beroende av dem. Vilka varor och tjänster kan vara svårt för ett fattigt land att skaffa själva? Ska rika länder hjälpa fattiga länder? Blir inte de rika mindre rika då? Vilken metod att hjälpa fattiga länder verkar bäst tycker du? Diskutera och motivera.
14. Förklara varför vi måste låna pengar om vi inte säljer så mycket till andra länder. Kan man undvika att låna pengar vid en negativ bytesbalans? Vad blir konsekvenserna då?
15. Vilken av de två metoderna protektionism och frihandel verkar bäst för ett lands ekonomi? Kan man egentligen påverka bytesbalansen själv? Beror det inte mycket mer på alla andra länder? Vad finns det för fördelar och nackdelar med de olika sätten. Diskutera och motivera.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Miljö och orättvisor” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Miljö och orättvisor” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet