Övningsuppgifter kap 6

KAN DU ALLA FAKTA?

6.1.a Vad är ett kretslopp?
6.1.b När och hur försvinner det pengar från Sveriges ekonomiska kretslopp?
6.1.c Vilka fem aktörer finns det i det ekonomiska kretsloppet?

6.2.a Vad är det för skillnad mellan HDI och GDI?
6.2.b Vad är BNP?
6.2.c Vilka tre sätt finns att mäta ekonomin i ett land?

6.3.a Vad innebär lågkonjunktur?
6.3.b På vilka sätt kan penningpolitik påverka ekonomin?
6.3.c Vad kallas det när pengar blir värda mer?
6.3.d Vad är en depression?
6.3.e Vad innebär högkonjunktur?
6.3.f Vilka två metoder finns att minska ekonomiska svängningar?
6.3.g Vad kallas det när pengar blir värda mindre?
6.3.h På vilka sätt kan finanspolitik påverka ekonomin?

6.4.a Vad innebär begreppet utbud?
6.4.b Vad bestämmer priset på en vara?
6.4.c Vad är en komplementvara?
6.4.d Vad innebär begreppet efterfrågan?
6.4.e Vad kan påverka efterfrågan på en vara?
6.4.f Vad är en substitutvara?
6.4.g Vad kan påverka utbudet på en vara?
6.4.h Ge exempel på en vara som är väldigt känslig för prisförändringar?
6.4.i Vad kallas det ställe där priset vill hamna?

6.5.a Vilka metoder finns att låna pengar på?
6.5.b Vilka metoder finns att spara pengar på?
6.5.c Vad är fonder och aktier?
6.5.d Varför bör man helst inte handla på ett kreditkort?
6.5.e Varför bör man inte spara hemma själv?
6.5.f Vad är ränta?

6.6.a Vilka två lagar skyddar dig mot felaktiga varor och tjänster?
6.6.b Vad står det i marknadsföringslagen?
6.6.c Vad står det i konsumenttjänstlagen?
6.6.d Vad står det i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?
6.6.e Vad står det i konsumentköplagen?
6.6.f Vad står det i avtalslagen?
6.6.g Vad står det i produktsäkerhetslagen?

6.7.a Ge några exempel hur man gör för att hitta ett jobb.
6.7.b Vad innebär visstidsanställning?
6.7.c Säg ett annat vanligt ord för en ansökan.
6.7.d Vad heter de tre centralorganisationerna?
6.7.e Vad är strejk?
6.7.f Vad är LAS en förkortning för och vad innebär den?
6.7.g Vad är lockout?
6.7.h Vad ska stå i ett arbetskontrakt?
6.7.i Det finns två anställningsformer. Vilka är de?
6.7.j Vad kan hända om facket och arbetsgivaren inte kommer överens?
6.7.k Vad är MBL en förkortning för och vad innebär den?
6.7.l När var strejken i Ådalen?
6.7.m Vad är AML en förkortning för och vad innebär den?
6.7.n Vad innebär jämställdhetslagen?
6.7.o Vad innebär saklig grund vid en uppsägning?
6.7.p Vad innebär tillsvidareanställning?

6.8.a Varför finns det alltid arbetslösa i ett land?
6.8.b Vilka fördelar och nackdelar finns med att jobba svart?
6.8.c Var får man pengar ifrån när man är sjukskriven?
6.8.d Var får man pengar ifrån när man är arbetslös?
6.8.e Vad händer med lönerna om det är lätt att få tag på personal?

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Följ en enkronas väg genom hela det ekonomiska kretsloppet. Redogör för hur den kan skulle kunna flyttas mellan de olika delarna i kretsloppet. Var tar kronan vägen rent konkret när den lämnar landet?
2. Vad blir konsekvensen av planekonomi och marknadsekonomi? Tänk noga, och i flera steg, både positiva och negativa saker med dessa. Diskutera fram det ultimata ekonomiska systemet.
3. Diskutera de olika produktionsfaktorernas betydelse för ett företag/land. Hänger de ihop, och hur? Kan man klara sig bra med bara en eller två produktionsfaktorer?
4. Förklara varför det blir inflation och deflation. Hur kan man påverka detta? Är det ena bättre än det andra, och i så fall varför? Vad händer om penningpolitiken och finanspolitiken strävar åt olika håll? Vilken metod är starkast tror du? Motivera.
5. Konjunkturer går upp och ner hela tiden. Sett över längre tid går ändå ekonomin stadigt uppåt. Är detta också en del av en större konjunkturcykel som senare kommer att vända neråt? Vad är det som gör att ekonomin går stadigt uppåt och är detta ett konstant tillstånd som aldrig kommer att vända neråt? Vad kan i så fall leda till denna vändning? Diskutera och motivera.
6. Vad händer med efterfrågan, utbudet och priset på hängmattor om:
– ett konkurrerande hängmattsföretag går i konkurs
– det är en regnig sommar
– vilstolar reas ut i andra affärer
– det är slut på hängmattor på centrallagret och det inte går att beställa nya
– en affär rent principiellt vägrar att ändra priset de har bestämt
– räntan stiger
– dollarn sjunker i värde
7. Förklara med egna ord varför det är dumt att spara sina pengar hemma. Varför tror du att banken betalar dig pengar för att du ska sätta in dina pengar hos dem? Vad skulle man kunna göra med sina pengar om man absolut inte vill sätta in dem på en bank för att inte inflationen till slut ska göra pengarna värdelösa?
8. Ge exempel på tillfällen när säljare kan försöka dölja eller komma undan sådant som lagen egentligen säger. När skulle du kunnat uttnyttja lagen om du bara känt till den? Vilken lag har du störst nytta av att ha och känna till?
9. Hur viktigt är det att du gör en ansökan på rätt sätt när du söker ett jobb tror du? Vid vilka tillfällen kan det vara extra viktigt hur en ansökan ser ut? Motivera.
10. Vilka för- och nackdelar finns det med visstidsanställning och tillsvidareanställning? Svara både för den som jobbar och för den som anställer.
11. Vilken makt har egentligen facket på en arbetsplats? Förklara varför du tror att så många en gång i tiden vill vara med i facket? Förklara också varför du tror att allt fler människor är lite negativa till facket idag. Har verkligen facket något kvar att kämpa för? Motivera dina svar.
12. Förklara med egna ord varför det kan finnas mängder av arbetslösa i ett land samtidigt som många företag har svårt att faktiskt hitta arbetskraft. Går detta att undvika och hur? Hur löser man ofta problemet idag?
13. Vad blir konsekvenserna av att sänka a-kassan och sjukpenningen? Vad blir de lite mer långsiktiga konsekvenserna av de konsekvenserna du nämnde? Redogör för vad som händer både för individer och för samhället.
14. Om du skulle välja ett yrke helt och hållet utifrån att du vill vara säker på att få ett jobb och att kunna förhandla dig till en bra lön. Hur ska man tänka då tror du och varför? Motivera dina tankar.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Ekonomi och arbetsliv” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Ekonomi och arbetsliv” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet