Övningsuppgifter kap 7

KAN DU ALLA FAKTA?

7.1.a Vilka fyra uppgifter har massmedia?
7.1.b Ge några exempel på vad massmedia är.
7.1.c Vad skiljer masskommunikation från vanlig kommunikation?

7.2.a Vilket århundrade kom de första tidningarna?
7.2.b När började SR sända radio?
7.2.c Vad är tidningsstöd?
7.2.d Vad kallades föregångaren till Internet?
7.2.e Vad hände 1978 inom radion?
7.2.f Vilket årtionde började BBC sända TV?
7.2.g Vilket år uppstod Internet?
7.2.h Vilket år börjdade SVT sända TV?
7.2.i Vilket årtionde kom Sveriges första dagstidning?
7.2.j Vilket år kom TV 4?
7.2.k Vad är marksänd TV?
7.2.l Vilket årtionde bildades ARPANET?
7.2.m Vad hände 1993 inom radion?

7.3.a Vad heter Sveriges nyhetsbyrå?
7.3.b Vad heter de fyra största nyhetsbyråerna i världen?
7.3.c Vilka tendenser finns i Sverige när det gäller att visa nyheter?

7.4.a Vad är propaganda?
7.4.b Vilka stora medieföretag finns i Sverige?
7.4.c Varför brukar man säga att även dålig reklam är bra reklam?
7.4.d Vad är opinionsbildning?
7.4.e Vad kallas någon som påverkar vad vi tycker?
7.4.f Vad är public service?

7.5.a Vilka skillnader finns mellan tryckfrihet och yttrandefrihet?
7.5.b Nämn några av massmedias etiska regler.
7.5.c Vad är en ansvarig utgivare och varför måste man ha det?
7.5.d Var anmäler man om massmedia bryter mot sin etik eller någon lag?
7.5.e Nämn tre punkter om vad tryckfrihet innebär.

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Vilka uppgifter tycker du att massmedia ska ha? Varför? Hur ser man till att det blir så om mer och mer massmedia kommer från andra länder? Har olika sorters massmedia olika uppgifter? Motivera dina tankar.
2. Vad ska man tänka på vid masskommunikation? Hur påverkas förmedlaren och mottagaren av en lyckad eller misslyckad masskommunikation?
3. Hur kommer de olika sorterna massmedia att förändras och utvecklas i framtiden? Motivera dina tankar. Kommer några massmedier att dö? Varför? Vilka nya massmedier kommer att uppstå? Vem kommer att äga massmedierna i framtiden tror du?
4. Mängden information vi får ökar hela tiden. Antalet kanaler och hemsidor växer också. Hur ska man kunna veta vad som är bra och rätt information? Försök att ge exempel på saker man kan lita på och som man kanske litar mindre på i alla olika sorters massmedia? Behöver man tänka på sådant? Viss information är ju ganska viktig att man får reda på. Vems ansvar är det att se till att just den informationen når dig och att du inte sållar bort den också? Motivera dina tankar.
5. Förklara och redogör hur en nyhet går från journalist till dig som läsare eller tittare. Vilka faktorer eller människor påverkar vad du hör och ser? I vilken utsträckning tror du att nyheterna stämmer? Vilka har störst makt med att påverka vilka nyheter du till slut ser?
6. Vad brukar det stå på löpsedlarna? Vad är det för nyheter? Varför väljer man dem? Vilka vill man nå? Speglar löpsedlarna innehållet? Är det som står på löpsedeln den största nyheten i tidningen? Diskutera också hur du tror att en löpsedel kan komma att se ut i framtiden och varför.
7. Mängden reklam ökar hela tiden och kostar väldigt mycket pengar. Diskutera olika sorters reklam utifrån ditt minne. Allt ifrån bussreklam till reklamblad. Skiljer sig reklamen åt? Vad visar de? Vad erbjuder de? Vad vill de ha sagt? Kan det verkligen vara värt pengarna de lägger? Motivera noga.
8. Diskutera vilka faktorer som både medvetet och omedvetet påverkar vilken affär du väljer att handla i, vilken vara du väljer mm. Vilka av alla dessa faktorer tror du att reklam på något sätt kan ha påverkat?
9. Jämför propaganda med reklam. Är det egentligen inte samma sak? Varför är reklam accepterat men inte propaganda. Ge exempel på tillfällen man kan använda sig av propaganda. Ge också exempel på saker som du tycker borde vara förbjudet att göra reklam för, och propaganda som det borde vara tillåten. Borde inte den som äger och driver en tidning eller en kanal ha rätt att säga vad de vill i den oavsett om det handlar om att få oss att tycka att en viss sorts bullar eller en viss åsikt är bättre än någon annan. Vad är egentligen skillnaden?
10. Ska man få ha yttrandefrihet i ett land? Diskutera fördelar och nackdelar. Försök att ge exempel på områden där du menar att dessa lagar inte gäller. Hur tänker du då? Dessa lagar innebär ju att man får säga och trycka vad man vill, men att man får ta ett straff om det skulle bryta mot någon annan lag i efterhand. Kan man verkligen säga att man har dessa friheter då? Skulle man kunna ha ett land där man på riktigt har rätt att säga och trycka precisa vad man vill utan att kunna bli straffad? Diskutera både fördelar och nackdelar. Finns det någonting som man aldrig borde få säga eller trycka, som man alltså skulle censurera bort i förväg. Motivera.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Media och Påverkan” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Media och Påverkan” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.
4. Studera i grupper reklam t ex i tidningar eller på TV. Studera särskilt reklam som tydligt visar människor. Vilka människor är det som är med? Beskriv dem med t ex kön, ålder, utseende, personlighet, utmärkande drag mm. Vilka signaler eller budskap skickas till dig genom reklamen? Finns det med andra detaljer i reklamen som förstärker dessa signaler? Varför har man valt just denna människa i sin reklam? Vilka tankar vill de väcka hos dig? Visa upp reklamen som studerats och tolka och diskutera. Finns det något man kan lära av detta?
5. Tillverka egen reklam, t ex en film eller affisch, för en valfri produkt. Fundera igenom vilka mål som reklamen har. Det kan gälla målgrupp, vilka tankar eller känslor ni vill att man ska få av reklamen, ska man presentera produkten tydligt eller finns det andra saker som känns viktigare, hur får man reklamen att fastna, att bli ihågkommen mm. Visa reklamen och diskutera hur ni har tänkt.
6. Välj ut ett valfritt område som du ska tillverka propaganda för. Propaganda kan vara till exempel filmer, affischer, musik eller tal. Det går givetvis att använda sig av flera metoder. Propagandan ska vara så övertygande som möjligt. Du får inte ljuga i din propaganda, men däremot behöver du ju inte berätta de dåliga sidorna. Du bör fundera över vad du vill få sagt, hur du verkar övertygande, om du kan förstärka intrycken och känslorna hos dem som lyssnar på något sätt. Diskutera sedan i klassen hur du tänkt och vad som skulle hända om man faktiskt skulle visa denna propaganda på nyheter och dokumentärer eller i artiklar mm.
7. Gör en bildsökning på t ex propaganda. Välj en propagandabild. Vilka färger och symboler används? Vad visar bilden? Varför har man valt denna bild? Beskriv människorna på bilden. Hur ser de ut? Förklara varför de visas på just det sättet. Till vem riktar sig affischen? Vilket är det synliga budskapet? Finns det något dolt budskap?

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet