Övningsuppgifter kap 8

KAN DU ALLA FAKTA?

8.1.a Vad står förkortningen SANT för?
8.1.b Ge några exempel på lagliga droger.
8.1.c Varför är det farligt med sniffning?
8.1.d Vad innebär toleransökning?
8.1.e Vilka skador kan individen och samhället få av alkohol?
8.1.f Ge exempel på narkotika som gör att man blir nedåt.
8.1.g Ge exempel på narkotika som gör att man blir uppåt.
8.1.h Hur kan man komma undan det svenska spritförbudet i reklam?
8.1.i Varför är det farligt med tobak?
8.1.j Vilka sex sorters narkotika finns det?

8.2.a Vad innebär smittskyddslagen?
8.2.b Hur länge får man göra abort i Sverige?
8.2.c Ge exempel på vad det står i sexköpslagen.
8.2.d På vilka sätt smittar könssjukdomar?
8.2.e Vad innebär prostitution?
8.2.f Vilket år blev det lagligt att vara homosexuell i Sverige?
8.2.g Vilka är de tre vanligaste sexuella läggningarna och vad innebär de?

8.3.a Vad krävs för att man ska få hyra i andra hand?
8.3.b Vad kallas den person som är den riktiga ägaren till en hyresrätt?
8.3.c Vem är det som ska renovera en bostadsrätt?
8.3.d Ge fyra exempel på vad en hemförsäkring täcker.
8.3.e Varför ska man betala en avgift varje månad även om man har köpt en bostadsrätt?
8.3.f Hur fungerar försäkringar?
8.3.g Vem är det som ska renovera en hyresrätt?

8.4.a Hur är reglerna om arv vid ett samboförhållande?
8.4.b Vad innebär giftorättsgods?
8.4.c Vad krävs enligt lagen för att man ska ha ett samboförhållande?
8.4.d Vad kallas det när ett homosexuellt par lever tillsammans?
8.4.e Det finns två sätt att gifta sig på. Vilka?
8.4.f Hur är reglerna om ekonomi om ett samboförhållande tar slut?
8.4.g Vem utser en vigselförrättare vid en borgerlig vigsel?
8.4.h Vad innebär äktenskapsförord?
8.4.i Vad innebär underhållsskyldighet?
8.4.j När får man inte gifta sig?

8.5.a Vad är egenavgifter?
8.5.b Ge exempel på någonting som kan påverka välfärden i framtiden.
8.5.c På vilka sätt betalas välfärden i Sverige?
8.5.d Vad är ett välfärdssamhälle?
8.5.e Vad är arbetsgivaravgift?
8.5.f Ge fem exempel på saker man får i vårt välfärdssamhälle.

…MEN FÖRSTÅR DU?

1. Varför tror du att det är vanligare att man använder alkohol och droger när man är ung? Ändras inställningen till alkohol med åldern och varför? Vad tycker unga om äldre människor som är berusade eller påverkade? Ska det finnas någon åldersgräns? Kan man vara för ung? Kan man vara för gammal? Är det någon skillnad mellan sniffning, alkohol, narkotika och tobak? Motivera.
2. Jämför fördelar och nackdelar med att använda alkohol och droger. Kan de vara olika stora för olika personer. När väger fördelarna över? När väger nackdelarna över? Väljer man det bästa alternativet? Varför/varför inte? Är det rätt att förbjuda människor att välja något som man anser vara dumt och farligt? Vilka berusningsmedel och droger borde vara olagliga? Motivera.
3. Försök att göra en lista över varför man börjar med alkohol och droger. Den viktigaste anledningen ska stå först och sedan i ordning. Är listan likadan oavsett om man talar om sniffning, alkohol, narkotika eller tobak? Varför/varför inte? Motivera
4. Vad påverkar din inställning till sex och hur sex ska vara? Gör en lista och rangordna de faktorer som påverkar dig. Varför känner man till och med ibland att man måste vara och göra sådant man egentligen inte vill göra?
5. Aborter används ibland nästan som preventivmedel. Vilka anledningar är tillräckliga för att göra en abort tycker du? Vilka anledningar är inte okej för att göra en abort? När börjar egentligen livet? Vad är det för skillnad på att döda en nyfödd och en ofödd människa?
6. Människors attityder till sex har förändrats. Var människor annorlunda förr? Vad har ändrats? Hur ser framtiden ut? Vad kommer att vara accepterat i framtiden som inte du idag inte tycker känns okej? Diskutera allt ifrån sexuella läggningar, abort, sexualdebut, den sexuella akten mm.
7. Vilka anledningar tror du finns att man väljer att bli prostituerad? Hur tror du att en prostituerad upplever sitt arbete? Finns det någon typisk sexköpare? Vad kan man göra för att prostituerade ska slippa allt detta? Är det bra med sexköpslagen som säger att det är lagligt att sälja men olagligt att köpa sexuella tjänster. Varför har man valt att göra på det viset tror du?
8. Genom preventivmedel och smittskyddslagen vill man minska antalet könssjukdomar. Är detta effektiva sätt? Vad gör samhället mer för att antalet könssjukdomar ska minska? Finns det något man kan göra som skulle fungera mycket bättre?
9. Jämför bostadsrätt med hyresrätt. Diskutera noga fördelar och nackdelar med de båda alternativen. Är det någon skillnad på när i livet man befinner sig? Motivera noga.
10. Man kan bli erbjuden att köpa försäkringar om det mesta nuförtiden. Diskutera noga när det kan vara bra att ha en försäkring och när det kan vara dåligt att ha en försäkring. Varför är det så vanligt att man blir erbjuden en försäkring?
11. Sedan äktenskapslagen skrevs har sambolagen skrivits. Baserat på det du vet om dessa lagar och hur människor lever, vad tror du blir nästa förändring i lagen? Kommer någon helt ny lag, och vad handlar den om? Förändras en lag som redan finns, och hur? Motivera hur du tänker.
12. Vilka är de största anledningarna till att antalet skilsmässor ökar tror du? Hur har människor förändrats och varför? Hur har samhället förändrats och varför? Kommer äktenskapet över huvud taget att finnas kvar i framtiden? Motivera.
13. Sverige har byggt upp en stor välfärd. Vilken del av välfärden skulle du och människor du känner kunna vara utan eller betala helt själv? Hur tror du att välfärden kommer att se ut i framtiden? Motivera noga dina tankar.

ANVÄND FLERA SINNEN

1. Berätta för en kompis om ett eller flera områden under ”Ungdom och välfärd” som du får av läraren eller bestämmer själv. Gör en egen tankekarta på ditt tema som du har som stöd för ditt berättande.
2. Skapa ett konstverk, en låt, en pjäs, en video, en skulptur eller något annat estetiskt om ett eller flera områden under ”Ungdom och välfärd” som du får av läraren eller bestämmer själv. Fakta måste framgå som t ex innehåll i en text eller som förklaring till ett konstverk.
3. Skriv och genomför en sketch eller film där du gör en för ämnet relevant scen. Detta ska innehålla både humor och ren fakta så att man efteråt har fått sig både ett gott skratt och en repetition av ämnet.
4. Ta reda på vad din familj har för försäkringar. Det kan vara både genom fackförbund, affärer och försäkringsbolag. Kolla upp vad varje försäkring täcker. Det är inte ovanligt att man blir pålurad en försäkring som redan en annan försäkring täcker. Man har alltså dubbel försäkring på många saker. Kolla upp och beräkna vilka ekonomiska vinningar som kan göras för din familj.

Informationen är hämtad från samhallskunskap.se – gratis läromedel på nätet